Anul universitar 2011-2012

Plan de învăţământ 2011-2012 (29.02.2012)
Structura anului universitar

ORAR
semestrul I
Dreptul afacerilor
Carieră judiciară
Ştiințe penale
Drept privat
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul muncii, relaţii de muncă şi industriale
Drept internațional public
Master profesional de drept european şi internaţional al afacerilor (în limba franceză)

semestrul II
Dreptul afacerilor (16.02.2012)
Carieră judiciară (01.03.2012)
Ştiințe penale (23.02.2012)
Drept privat (16.02.2012)
Dreptul Uniunii Europene (16.02.2012)
Dreptul muncii, relaţii de muncă şi industriale (16.02.2012)
Drept internațional public (16.02.2012)
Master profesional de drept european şi internaţional al afacerilor (în limba franceză)


Dreptul afacerilor
- Sesiune de examene: 22.01.2012 - 12.02.2012
- Sesiune de examene: 29.04.2012 - 20.05.2012

Carieră judiciară
- Sesiune de examene: 22.01.2012 - 12.02.2012
- Redobândirea calităţii de student (12.04.2012)
- Sesiune de examene: 29.04.2012 - 20.05.2012

Ştiinte penale
- Scoatere din evidenţă (16.11.2011)
- Exmatriculare pentru neplata taxei pe semestrul I, anul univ. 2011-2012 (17.01.2012)
- Sesiune de examene: 22.01.2012 - 12.02.2012
- Sesiune de examene: 29.04.2012 - 20.05.2012

Drept privat
- Sesiune de examene: 22.01.2012 - 12.02.2012
- Sesiune de examene: 29.04.2012 - 20.05.2012
- Redobândirea calităţii de student (25.04.2012)

Dreptul Uniunii Europene
- Exmatriculare pentru neplata taxei pe semestrul I, anul univ. 2011-2012 (17.01.2012)
- Sesiune de examene: 22.01.2012 - 12.02.2012
- Redobândirea calităţii de student (12.04.2012)
- Sesiune de examene: 29.04.2012 - 20.05.2012
- Redobândirea calităţii de student (25.04.2012)

Dreptul muncii, relaţii de muncă şi industriale
- Sesiune de examene: 22.01.2012 - 12.02.2012
- Sesiune de examene: 29.04.2012 - 20.05.2012
- Redobândirea calităţii de student (25.04.2012)

Drept internațional public
- Sesiune de examene: 22.01.2012 - 12.02.2012
- Sesiune de examene: 29.04.2012 - 20.05.2012
- Redobândirea calităţii de student (16.05.2012)

Anunţ privind susţinerea examenului de disertaţie - sesiunea iunie 2012

Anunţ
Cerere aprobare disertaţie
Cerere înscriere disertaţie
Declaraţie NonPlagiat
Fişa de lichidare
Comisiile şi datele de susţinere a lucrărilor de disertaţie, sesiunea iunie 2012