Anul universitar 2012-2013

Plan de învăţământ 2012-2013 (11.12.2012)
Structura anului universitar
Anunț privind plata taxei de studiu pentru semestrul II (06.03.2013)
În atenția masteranzilor de la programele de Dreptul afacerilor, Carieră judiciară şi Drept privat (29.05.2013)

Susţinerea examenului de disertaţie - sesiunea iunie 2013
Precizări
Fișa de înscriere
Cerere pentru tema disertației
Declarația de non-plagiat
Fișa de lichidare
Programarea susținerii lucrărilor de disertație

ORAR
semestrul I
Dreptul afacerilor
Carieră judiciară
Ştiințe penale
Drept privat
Drept fiscal
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul muncii, relaţii de muncă şi industriale (04.10.2012)
Drept internațional public
Master profesional de drept european şi internaţional al afacerilor (în limba franceză)

semestrul II
Dreptul afacerilor (16.04.2013)
Carieră judiciară (25.02.2013)
Ştiințe penale
Drept privat
Drept fiscal
Dreptul Uniunii Europene (19.03.2013)
Dreptul muncii, relaţii de muncă şi industriale (04.03.2013)
Drept internațional public
Master profesional de drept european şi internaţional al afacerilor (în limba franceză)


Dreptul afacerilor
- Sesiune de examene sem I
- Sesiune de examene sem II (15.05.2013)
- Scoatere din evidenţă (02.04.2013)
- Programarea restanțelor, a reexaminărilor şi măririlor (13.05.2013)
- Redobândirea calităţii de student (22.05.2013)

Carieră judiciară
- Sesiune de examene sem I
- Sesiune de examene sem II
- Programarea restanțelor, a reexaminărilor şi măririlor (13.05.2013)

Ştiinte penale
- Sesiune de examene sem I
- Sesiune de examene sem II
- Programarea restanțelor, a reexaminărilor şi măririlor (13.05.2013)

Drept fiscal
- Sesiune de examene sem I
- Sesiune de examene sem II (23.04.2013)
- Programarea restanțelor, a reexaminărilor şi măririlor (14.05.2013)

Drept privat
- Sesiune de examene sem I
- Sesiune de examene sem II
- Programarea restanțelor, a reexaminărilor şi măririlor (13.05.2013)

Dreptul Uniunii Europene
- Sesiune de examene sem I
- Sesiune de examene sem II
- Programarea restanțelor, a reexaminărilor şi măririlor (22.05.2013)

Dreptul muncii, relaţii de muncă şi industriale
- Sesiune de examene sem I
- Sesiune de examene sem II
- Programarea restanțelor, a reexaminărilor şi măririlor (13.05.2013)

Drept internațional public
- Sesiune de examene sem I
- Sesiune de examene sem II
- Exmatriculare pentru neplata taxei pe semestrul I, anul univ. 2012-2013 (21.01.2013)
- Programarea restanțelor, a reexaminărilor şi măririlor (13.05.2013)

Scoatere din evidenţă (22.11.2012)