Anul universitar 2013-2014

Plan de învăţământ (23.06.2014)
Structura anului universitar (05.10.2013)
Acces la platforma Google Apps for Education și catalogul virtual ADMA (15.10.2013)
Anunț privind plata taxei de studiu pentru semestrul II (13.02.2014)

ORAR
semestrul I
Dreptul afacerilor (30.09.2013)
Carieră judiciară (30.09.2013)
Drept privat (07.10.2013)
Dreptul muncii, relații de muncă și industriale (30.09.2013)
Drept internațional public (09.10.2013)
Dreptul uniunii europene (09.10.2013)
Ştiințe penale (30.09.2013)
Drept fiscal (30.09.2013)
Master profesional de drept european și internațional al afacerilor (în limba franceză)
Achiziții publice, concesiuni, parteneriat public-privat (01.11.2013)
Arbitrajul internațional (în limba engleză) (30.09.2013)

semestrul II
Dreptul afacerilor (17.02.2014)
Carieră judiciară (05.03.2014)
Drept privat (14.02.2014)
Dreptul muncii, relații de muncă și industriale (16.02.2014)
Drept internațional public (14.02.2014)
Dreptul uniunii europene (08.04.2014)
Ştiințe penale (20.02.2014)
Drept fiscal (17.02.2014)
Master profesional de drept european și internațional al afacerilor (în limba franceză)
Achiziții publice, concesiuni, parteneriat public-privat (14.02.2014)
Arbitrajul internațional (în limba engleză) (11.03.2014)

Scoatere din evidenţă (25.11.2013)
Exmatriculare pentru neplata taxei pe semestrul I, anul univ. 2013-2014 (14.01.2014)
Reprogramarea examenelor ce trebuiau susținute pe 27.01.2014 (27.01.2014)
Anunţ privind suspendarea activităţii didactice în zilele de 29.01.2014 şi 30.01.2014 (28.01.2014)
Scoatere din evidenţă (03.04.2014)
Redobândirea calităţii de student - Arbitraj internațional (29.04.2014)


Dreptul afacerilor
Sesiune de examene sem I (16.01.2014)
Sesiune de examene sem II (28.05.2014)
Programarea restanțelor, a reexaminărilor şi măririlor (02.06.2014)

Carieră judiciară
Sesiune de examene sem I
Sesiune de examene sem II (27.05.2014)
Programarea restanțelor, a reexaminărilor şi măririlor (02.06.2014)

Drept privat
Sesiune de examene sem I
Sesiune de examene sem II (28.05.2014)
Programarea restanțelor, a reexaminărilor şi măririlor (02.06.2014)

Dreptul muncii, relații de muncă și industriale
Sesiune de examene sem I
Sesiune de examene sem II (27.05.2014)
Programarea restanțelor, a reexaminărilor şi măririlor (29.05.2014)

Drept internațional public
Sesiune de examene sem I
Sesiune de examene sem II (27.05.2014)
Programarea restanțelor, a reexaminărilor şi măririlor (29.05.2014)

Dreptul uniunii europene
Sesiune de examene sem I
Sesiune de examene sem II (27.05.2014)
Programarea restanțelor, a reexaminărilor şi măririlor (29.05.2014)

Ştiințe penale
Sesiune de examene sem I
Sesiune de examene sem II (27.05.2014)
Programarea restanțelor, a reexaminărilor şi măririlor (29.05.2014)

Drept fiscal
Sesiune de examene sem I
Sesiune de examene sem II (27.05.2014)
Programarea restanțelor, a reexaminărilor şi măririlor (29.05.2014)

Achiziții publice, concesiuni, parteneriat public-privat
Sesiune de examene sem I
Sesiune de examene sem II (27.05.2014)
Programarea restanțelor, a reexaminărilor şi măririlor (29.05.2014)

Arbitrajul internațional (în limba engleză)
Sesiune de examene sem I
Sesiune de examene sem II (27.05.2014)
Programarea restanțelor, a reexaminărilor şi măririlor (29.05.2014)