Anul universitar 2014-2015

DESCHIDEREA ANULUI UNIVERSITAR 2014-2015
Miercuri, 1 octombrie 2014, ora 14, Sala ”Constantin Stoicescu”

În atenţia studenţilor-doctoranzi care studiază în regim cu taxă (16.10.2014)
Regulamentul Centrului de Studii Universitare Doctorale Avansate de Drept
Program ore consultații (04.05.2015)
Procedura privind accesarea fondurilor de cercetare din granturi doctorale
Ghid de activare a contului ADMA și Google Apps for Education (03.06.2015)
Ghid Interfaţă Elev/Student
Ghid ADMA - Resetare Parolă

Conferințe
Conferință cu tema ”Droit international et droit interne: problèmes posés par l'introduction du droit international en droit interne”-miercuri, 8 octombrie 2014
Conferința cu tema ”La cohérence dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne: précédents et revirements” - miercuri, 15 octombrie 2014
Conferința cu tema ”La constitutionnalisation des branches du droit” - joi, 16 octombrie 2014
Conferință cu tema: ”Le corps humain, le droit de la bioéthique et les Saintes Écritures”, joi, 23 octombrie 2014
Conferință cu tema ”La méthodologie de la recherche doctorale et postdoctorale en France”, miercuri, 19 noiembrie 2014

An I, 2014-2015
În atenția candidaților declarați admiși
Plan de învățământ - Program de pregătire bazat pe studii universitare avansate
Orar - Program de pregătire bazat pe studii universitare avansate - an universitar 2014/2015
Plan cadru de pregătire individuală
Fișele disciplinelor din Planul de învățământ - Program de pregătire bazat pe studii universitare avansate
Fișa disciplinei - SNJUE
Fișa disciplinei - DIDHHRC
Fișa disciplinei - DC
Fișa disciplinei - MDCSJ
Fișa disciplinei - DUD

Anul II 2014 - 2015

Plan-cadru de pregătire individuală

Anul III (2014-2015)
Plan-cadru de pregătire individuală pentru programul de cercetare ştiinţifică

Susţinerea publică a tezelor de doctorat
Procedura privind controlul electronic anti-plagiat preventiv al tezelor de doctorat
Criterii pentru validarea tezelor de doctorat