Anul universitar 2014-2015

Plan de învăţământ (07.03.2015)
Structura anului univ. 2014-2015 - Mastere (16.09.2014)
Structura anului univ. 2014-2015 - Masterul DREPTUL URBANISMULUI ŞI AL PLANIFICĂRII TERITORIALE (în limba franceză) (16.09.2014)
Ghid de activare a contului ADMA și Google Apps for Education (03.06.2015)
Ghid Interfaţă Elev/Student
Ghid ADMA - Resetare Parolă
În atenția masteranzilor de la programul URBANISM ȘI PLANIFICARE TERITORIALĂ (06.10.2014)
Anunț privind înscrierea și contractul de studii (07.10.2014)
Anunț in atenția masteranzilor de la Arbitrajul internațional (20.10.2014)
Modificare regulament studenți (12.01.2015)

ORAR
semestrul I
Dreptul afacerilor (06.10.2014)
Carieră judiciară (01.10.2014)
Drept privat (01.10.2014)
Dreptul muncii, relații de muncă și industriale (02.10.2014)
Drept internațional public (02.10.2014)
Dreptul Uniunii Europene (10.11.2014)
Ştiințe penale (01.10.2014)
Drept fiscal (02.10.2014)
Master profesional de drept european și internațional al afacerilor (în limba franceză)
Achiziții publice, concesiuni, parteneriat public-privat (01.10.2014)
Arbitrajul internațional (în limba engleză) (01.10.2014)
Dreptul urbanismului (05.12.2014)

semestrul II
Dreptul afacerilor (02.02.2015)
Carieră judiciară (20.02.2015)
Drept privat (02.02.2015)
Dreptul muncii, relații de muncă și industriale (05.02.2015)
Drept internațional public (16.02.2015)
Dreptul Uniunii Europene (09.02.2015)
Ştiințe penale (02.02.2015)
Drept fiscal (02.02.2015)
Master profesional de drept european și internațional al afacerilor (în limba franceză)
Achiziții publice, concesiuni, parteneriat public-privat (20.02.2015)
Arbitrajul internațional (în limba engleză) (02.02.2015)
Dreptul urbanismului (26.03.2015)

Scoatere din evidenţă (04.12.2014)
Scoatere din evidenţă (13.03.2015)

Programarea examenelor, restanțelor, reexaminărilor și măririlor pentru toate programele de master (22.05.2015)

Dreptul afacerilor
Sesiune de examene sem I (06.01.2015)

Carieră judiciară
Sesiune de examene sem I (06.01.2015)

Drept privat
Sesiune de examene sem I (06.01.2015)

Dreptul muncii, relații de muncă și industriale
Sesiune de examene sem I (06.01.2015)

Drept internațional public
Sesiune de examene sem I (06.01.2015)

Dreptul Uniunii Europene
Sesiune de examene sem I (06.01.2015)

Ştiințe penale
Sesiune de examene sem I (06.01.2015)

Drept fiscal
Sesiune de examene sem I (06.01.2015)

Achiziții publice, concesiuni, parteneriat public-privat
Sesiune de examene sem I (06.01.2015)

Arbitrajul internațional
Sesiune de examene sem I (06.01.2015)

Dreptul urbanismului
Sesiune de examene sem I (06.01.2015)