Anul universitar 2015-2016

Anul universitar 2015-2016
Structura anului universitar (30.09.2015)
Plan de învăţământ (06.01.2016)
Ghid de activare a contului ADMA și Google Apps for Education
Ghid Interfaţă Elev/Student
Ghid ADMA - Resetare Parolă

Reclasificare - liste finale
Anunț pentru studenții reclasificați la buget
Notă privind achitarea taxei
a) cazuri sociale
b) listele cu studenții reclasificați

Precizări privind eliberarea legitimațiilor de student și a cupoanelor CFR (30.10.2015)
Scoatere din evidenţă (18.11.2015)
Redobândirea calităţii de student (27.11.2015)
Redobândirea calităţii de student (11.12.2015)
Redobândirea calităţii de student (18.04.2016)
Redobândirea calităţii de student (21.04.2016)
Redobândirea calităţii de student (6.05.2016) 
Redobândirea calitaţii de student (12.05.2016)
Redobândirea calităţii de student (27.05.2016)             
Anunţ referitor la plata taxei de studiu pentru anul universitar 2015-2016 - tranşa a II-a (8.03.2016)
Scoatere din evidenţă (13.04.2016)

Programări examene

Sesiune de restanțe și măriri de notă: 01.09.2016 - 21.09.2016 (modificat 31.08.2016)
Sesiunea de examene: 04.06.2016 - 02.07.2016 (modificat 26.05.2016)
Program sesiunea de vară 2016.Drept roman.Teoria obligaţiilor (17.05.2016)
Sesiunea de examene: 23.01.2016 - 21.02.2016 (17.12.2015)

Anunț privind finalizarea colocviului la practica de specialitate pentru anii I, II, III cursuri de zi și ID, anul universitar 2015 - 2016 (2.06.2016)