Anul universitar 2015-2016

Plan de invatamint (25.03.2016)
Structura anului univ. 2015-2016 - Mastere (30.09.2015) 
Structura anului univ. 2015-2016 - Masterul DREPTUL URBANISMULUI ŞI AL PLANIFICĂRII TERITORIALE (în limba franceză) (30.09.2015)
Ghid de activare a contului ADMA și Google Apps for Education(03.06.2015)
Ghid Interfaţă Elev/Student
Ghid ADMA - Resetare Parolă


Precizări privind eliberarea legitimațiilor de student și a cupoanelor CFR (30.10.2015)
Scoatere din evidenţă (18.11.2015)
Scoatere din evidenţă (21.03.2016)
Redobândirea calităţii de student  (13.04.2016)                         Redobândirea calităţii de student (21.04.2016)                          Redobândirea calităţii de student (22.04.2016)                                                                                                        

ORAR
semestrul al-II-lea

ORAR
semestrul I
Dreptul afacerilor (04.10.2015)
Carieră judiciară (30.09.2015)
Drept privat (30.09.2015)
Dreptul muncii, relații de muncă și industriale (02.12.2015)
Drept internațional public (07.10.2015)
Dreptul Uniunii Europene (30.09.2015)
Ştiințe penale (30.09.2015)
Drept fiscal (30.09.2015)
Master profesional de drept european și internațional al afacerilor (în limba franceză)
Achiziții publice, concesiuni, parteneriat public-privat (27.10.2015)
Arbitrajul internațional (în limba engleză) (02.10.2015)
Dreptul urbanismului (14.12.2015)
Notă
săptămâna 1-2 octombrie este prima săptămână, respectiv impară,  
săptămâna 5-9 octombrie este săptămâna 2, respectiv pară 
etc...