Anul universitar 2016-2017

Structura anului universitar (29.09.2016)
Plan de învățământ 2016-2017 (09.01.2017)
Ghid de activare a contului ADMA și Google Apps for Education
Ghid Interfaţă Elev/Student
Ghid ADMA - Resetare Parolă

Reclasificare - liste finale
Anunț pentru studenții reclasificați la buget
Notă privind achitarea taxei
a) întrerupere studii
bcazuri sociale
c) listele cu studenţii reclasificaţi
Seria 1
Seria 2
Seria 3

Scoatere din evidenţă (24.11.2016)

Redobândirea calităţii de student (15.12.2016)

Redobândirea calităţii de student (09.01.2017)

Anunţ referitor la plata taxei de studiu pentru anul universitar 2016-2017 - tranşa a II-a (23.02.2017)

Scoatere din evidenţă (05.04.2017)

Redobândirea calităţii de student (20.04.2017)

Redobândirea calităţii de student (27.04.2017)

Exmatriculare pentru neplata taxei pe semestrul II, anul univ. 2016-2017 (22.05.2017)

Programări examene

Sesiunea de examene: 21.01.2017 - 19.02.2017 (16.02.2017)

Repartizarea pe ore la examenul Drept administrativ, anul II, zi, seria a 3-a (19.01.2017)

Repartizare in săli pentru examenul Drept civil. Drepturile reale (31.01.2017)

Repartizare in sali pentru colocviul Organizații și relații internationale (10.05.2017)  

Sesiunea de examene: 03.06.2017 - 02.07.2017 (19.05.2017) 

Anunț privind finalizarea colocviului la practica de specialitate pentru anii I, II, III, cursuri cu frecvenţă și la distanţă, anul universitar 2016 - 2017 (23.06.2017)

Sesiune de restanțe și măriri de notă: 01.09.2017 - 22.09.2017 (12.09.2017)