Anul universitar 2017-2018

DESCHIDEREA ANULUI UNIVERSITAR 2017 - 2018
Luni, 2 octombrie 2017, ora 13, Sala Arhitect Petre Antonescu.

Lista conducătorilor de doctorat/List of the PhD advisors
În atenţia studenţilor-doctoranzi care studiază în regim cu taxă(22.09.2017)
Program ore de consultații - conducători de doctorat
Regulamentul Centrului de Studii Universitare Doctorale Avansate de Drept
Procedura privind încurajarea performanței în activitatea de cercetare a studenților-doctoranzi
Oferta discipline competente transversale, an univ. 2017-2018, semestrul II
Ghid de activare a contului ADMA și Google Apps for Education(03.06.2015)
Ghid Interfaţă Elev/Student
Ghid ADMA - Resetare Parolă

Conferințe

An I 2017-2018
Plan de învățământ 2017-2020 (se aplică pentru studenții-doctoranzi înmatriculați în anul universitar 2017-2018)
Plan de învățământ - program de pregătire bazat pe studii universitare de doctorat
ORAR - program de pregătire bazat pe studii universitare avansate de doctorat (modificat, 17.11.2017)
Precizari privind desfasurarea cursului de MDCSJ
Precizari privind desfasurarea cursului de SNJUE
Fișele disciplinelor