Anul universitar 2018-2019

DESCHIDEREA ANULUI UNIVERSITAR 2018 - 2019
Luni, 1 octombrie 2018, ora 14, Sala Arhitect Petre Antonescu
 

Regulamentul Școlii doctorale de Drept
Lista conducătorilor de doctorat/List of the PhD advisors
În atenţia studenţilor-doctoranzi care studiază în regim cu taxă (17.09.2018)
Program ore de consultații - conducători de doctorat
Regulamentul Centrului de Studii Universitare Doctorale Avansate de Drept
Procedura privind încurajarea performanței în activitatea de cercetare a studenților-doctoranzi
Oferta discipline competente transversale, an univ. 2018-2019, semestrul I (02.10.2018)
Ghid de activare a contului ADMA și Google Apps for Education (03.06.2015)
Ghid Interfaţă Elev/Student
Ghid ADMA - Resetare Parolă

Conferințe
Workshop- Aplicații în statistică și R- 24/26 ianuarie 2019

An I 2018-2019
Plan de învățământ 2018-2021 (se aplică pentru studenții-doctoranzi înmatriculați în anul universitar 2018-2019)
ORAR - Program de pregătire bazat pe studii universitare avansate de doctorat (modificat, 25.10.2018)
Precizari privind desfasurarea cursului de MDCSJ
Precizari privind desfasurarea cursului de SNJUE

Fișele disciplinelor
Fișa disciplinei - DC
Fișa disciplinei - DEDH
Fișa disciplinei - MDCSJ
Fișa disciplinei - DUD
Fișa disciplinei - SNJUE

Anul II 2018 - 2019
Plan de învățământ 2017-2020
Anul III 2018-2019
Plan de învățământ 2016-2019

Susţinerea publică a tezelor de doctorat
Ordin MEN nr.5110 din 17.09.2018-standarde minimale acordare titlu de doctor
Etape privind depunerea şi susţinerea tezei de doctorat
Criterii pentru validarea tezelor de doctorat