Anul universitar 2019-2020

Structura anului universitar 2019-2020 (25.09.2019)

Plan de învățământ 2019-2020 (07.10.2019)
Grupe anul I 2019/2020
Admitere Modul Psihopedagogic
Ghid de activare a contului ADMA și Google Apps for Education
Adresa de e-mail va avea forma primulprenume.nume@ drept.unibuc.ro. În cazul în care în cadrul facultății există studenți care au nume similare, adresa de e-mail va conține și inițiala tatălui primulprenumeinițialatatălui.nume@ drept.unibuc.ro
Ghid Interfaţă Elev/Student
Ghid ADMA - Resetare Parolă