Anul universitar 2019-2020

Structura anului universitar 2019-2020 (25.09.2019)

Plan de învățământ 2019-2020 (31.01.2020)
Grupe anul I 2019/2020
Admitere Modul Psihopedagogic
Ghid de activare a contului ADMA și Google Apps for Education
Adresa de e-mail va avea forma primulprenume.nume@ drept.unibuc.ro. În cazul în care în cadrul facultății există studenți care au nume similare, adresa de e-mail va conține și inițiala tatălui primulprenumeinițialatatălui.nume@ drept.unibuc.ro
Ghid Interfaţă Elev/Student
Ghid ADMA - Resetare Parolă

Programări examene
Sesiunea de examene: 20.01.2020 - 16.02.2020 (31.01.2020)
Programarea colocviilor pentru anul I, I.F., sem. II (15.05.2020)
Sesiunea de examene: 01.06.2020 - 28.06.2020 (22.06.2020)
Sesiune de restanțe și măriri de notă: 31.08.2020 - 22.09.2020 (31.07.2020)