Anul universitar 2019-2020

Structura anului universitar 2019-2020 (25.09.2019)

Plan de învățământ 2019-2020 (25.06.2020)
Admitere Modul Psihopedagogic
Grupe anul I 2019/2020
Ghid de activare a contului ADMA și Google Apps for Education
Adresa de e-mail va avea forma primulprenume.nume@ drept.unibuc.ro. În cazul în care în cadrul facultății există studenți care au nume similare, adresa de e-mail va conține și inițiala tatălui primulprenumeinițialatatălui.nume@ drept.unibuc.ro
Studenții care nu iși vor crea adrese de email până la data de 1 noiembrie 2019 vor întâmpina întârzieri în folosirea platformei ID.
Ghid Interfaţă Elev/Student
Ghid ADMA - Resetare Parolă
Planificarea activităţilor tutoriale, anul I, semestrul I (20.11.2019)
Planificarea activităţilor tutoriale, anul I, semestrul II (02.03.2020)

Programări examene
Sesiunea de examene: 20.01.2020 - 16.02.2020 (17.12.2019)
Programarea colocviilor pentru anul I, I.D., sem. II (18.05.2020)