Anul universitar 2019-2020

Programarea restantelor, reexaminărilor și măririlor (03.06.2020)
Programarea examenelor, sesiunea 11 - 31 mai 2020 (17.05.2020)
Programarea examenelor, sesiunea 20 ianuarie - 9 februarie 2020 (03.02.2020)
Programarea examenelor restante - prelungirea duratei de studii
(10.01.2020)
Metodologie privind elaborarea lucrării de disertație pentru masteranzii Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti (17.12.2019)
Programul stabilirii temei, elaborării și susținerii lucrării de disertație în anul univ. 2019-2020, revizuit (12.06.2020)

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea practicii profesionale și de cercetare în cadrul programelor de master ale Facultății de Drept (17.12.2019)
Programul activităților de practică de specialitate pentru toate programele de master (18.12.2019)
Cadre didactice responsabile de activitatea de practică (18.12.2019)

Structura anului universitar 2019-2020 - Master (25.09.2019)
Notă: Conform Hotărârii Consiliului Facultății de Drept din 29.01.2020, pentru anii I, II, III, IF, ID și Master, vacanța de Paști a fost prelungită până la data de 26 aprilie 2020 (Vacanță 17-26.04.2020).
Săptămâna care începe în data de 27 aprilie este pară.
Ghid de activare a contului ADMA și Google Apps for Education
Studentul la master care are adresă de e-mail funcțională cu terminația @drept.unibuc.ro o poate folosi și în anul universitar 2019-2020.
Pentru ceilalți studenți adresa de e-mail va avea forma În cazul în care în cadrul facultății există studenți care au nume similare, adresa de e-mail va conține și inițiala tatălui primulprenumeinițialatatălui.nume@ drept.unibuc.ro
Ghid Interfaţă Elev/Student
Ghid ADMA - Resetare Parolă

Plan de învățământ

ORAR
Semestrul I
Dreptul afacerilor (09.10.2019)
Carieră judiciară (30.09.2019)
Drept privat (08.10.2019)
Ştiințe penale (07.10.2019)
Master profesional de drept european și internațional al afacerilor (în limba franceză)

Semestrul II
Dreptul afacerilor (08.02.2020)
Carieră judiciară (07.02.2020)
Drept privat (18.02.2020)
Ştiinţe penale (07.02.2020)
Master profesional de drept european și internațional al afacerilor (în limba franceză)