Anul universitar 2020-2021

Metodologie privind elaborarea lucrării de disertație pentru masteranzii Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti (26.10.2020)
Programul stabilirii temei, elaborării și susținerii lucrării de disertație în anul universitar 2020-2021 (21.01.2021)

Structura anului universitar 2020-2021 - Master (25.09.2020)
Ghid de activare a contului ADMA și Google Apps for Education
Ghid Interfaţă Elev/Student
Ghid ADMA - Resetare Parolă

Plan de învățământ

ORAR
Semestrul I
Potrivit deciziei Consiliului Facultăţii din data de 09.09.2020, de la 1 octombrie 2020 activitatea didactică pentru studiile universitare de licență (învățământ cu frecvență și învățământ la distanță), cu excepția unor seminare de la Colegiul Juridic Franco-Român de Studii Europene,  și studiile universitare de master, cu excepția programului de master "Dreptul și guvernanța afacerilor europene și internaționale”, se desfăşoară online.
Sălile indicate în orar vor fi utilizate conform acestuia numai după ce, în urma ameliorării situaţiei epidemiologice, se va decide că activitatea didactică la care se referă indicaţia se poate desfăşura faţă în faţă.
Dreptul afacerilor (05.10.2020)
Carieră judiciară (05.10.2020)
Drept privat (05.10.2020) 
Drept fiscal (05.10.2020)
Dreptul și guvernanța afacerilor europene și internaționale (în limba franceză)

Semestrul II
Dreptul afacerilor (05.02.2021)
Carieră judiciară (06.02.2021)
Drept privat (05.02.2021)
Ştiinţe penale (12.02.2021)
Drept fiscal (12.02.2021)
Master profesional de drept european și internațional al afacerilor (în limba franceză)