Anul universitar 2020 - 2021

Regulamentul Școlii doctorale de Drept
Lista conducătorilor de doctorat/List of the PhD advisors
Program ore de consultații - conducători de doctorat
Oferta discipline competente transversale, an univ. 2020-2021, semestrul I și II

An I 2020-2021
Plan de învățământ 2020-2023 (se aplică pentru studenții-doctoranzi înmatriculați în anul universitar 2020-2021)


Fișele disciplinelor