Anul universitar 2020-2021

Regulamentul Școlii doctorale de Drept
Lista conducătorilor de doctorat/List of the PhD advisors
Program ore de consultații - conducători de doctorat
Oferta discipline competente transversale, an univ. 2020-2021, semestrul I și II

An I 2020-2021
Plan de învățământ 2020-2023 (se aplică pentru studenții-doctoranzi înmatriculați în anul universitar 2020-2021)
Programare si cerințe privind desfășurarea cursurilor - Program de pregătire bazat pe studii universitare avansate de doctorat (actualizat, 21.10.2020- cursuri online; programare curs Etică si Integritate Academică)  

Fișele disciplinelor