Anul universitar 2020-2021

Structura anului universitar 2020-2021 (23.09.2020)
Plan de învățământ 2020-2021 (24.11.2020)
Ghid de activare a contului ADMA și Google Apps for Education
Adresa de e-mail va avea forma primulprenume.nume@ drept.unibuc.ro. În cazul în care în cadrul facultății există studenți care au nume similare, adresa de e-mail va conține și inițiala tatălui primulprenumeinițialatatălui.nume@ drept.unibuc.ro
Ghid Interfaţă Elev/Student
Ghid ADMA - Resetare Parolă
Admitere Modul Psihopedagogic
Procedura de înscriere online la Modul Psihopedagogic
Anunț prelungire înscrieri Modul Psihopedagogic
Calendar prelungire înscrieri Modul Psihopedagogic

Programări examene
Sesiunea de examene: 20.01.2021 - 14.02.2021 (14.01.2021)
Metodologia privind organizarea activităților de evaluare în aprilie-iulie 2021 (07.04.2021)
Programare examene semestrul II (19.04.2021)
Sesiune de restanțe și măriri de notă: 31.08.2021 - 22.09.2021 (28.07.2021)