Anul universitar 2020-2021

Structura anului universitar 2020-2021 (23.09.2020)
Plan de învățământ 2020-2021 (28.10.2020)
Ghid de activare a contului ADMA și Google Apps for Education
Ghid Interfaţă Elev/Student
Ghid ADMA - Resetare Parolă

Precizări privind examinarea la disciplina Dreptul concurenței

Colocviul se desfășoară și în acest an universitar în formă orală, evaluarea făcându-se în baza răspunsului la un subiect, la alegerea studentului. Se menține și evaluarea continuă, cu posibilitatea obținerii notei, integral sau parțial, în baza răspunsurilor date de studenți în timpul cursurilor.