Anul universitar 2020-2021

Structura anului universitar 2020-2021 (23.09.2020)
Plan de învățământ 2020-2021 (16.03.2021)
Ghid de activare a contului ADMA și Google Apps for Education
Ghid Interfaţă Elev/Student
Ghid ADMA - Resetare Parolă

Precizări privind examinarea la disciplina Dreptul concurenței

Colocviul se desfășoară și în acest an universitar în formă orală, evaluarea făcându-se în baza răspunsului la un subiect, la alegerea studentului. Se menține și evaluarea continuă, cu posibilitatea obținerii notei, integral sau parțial, în baza răspunsurilor date de studenți în timpul cursurilor.

Anunț privind susținerea examenelor restante (07.11.2020)

Programări examene

Sesiune de examene: 06.01.2021 - 31.01.2021 (04.01.2021)

Sesiune de examene restante: 06.01.2021 - 31.01.2021 (18.01.2021)

Metodologia privind organizarea activităților de evaluare în aprilie-iulie 2021 (07.04.2021)

Programare examene semestrul II (08.04.2021)