Anul universitar 2020-2021

Structura anului universitar 2020-2021 (23.09.2020)
Plan de învățământ 2020-2021 (25.02.2021)
Ghid de activare a contului ADMA și Google Apps for Education
Adresa de e-mail va avea forma primulprenume.nume@ drept.unibuc.ro. În cazul în care în cadrul facultății există studenți care au nume similare, adresa de e-mail va conține și inițiala tatălui primulprenumeinițialatatălui.nume@ drept.unibuc.ro
Studenții care nu iși vor crea adrese de email până la data de 1 octombrie 2020 vor întâmpina întârzieri în folosirea platformei ID.
Ghid Interfaţă Elev/Student
Ghid ADMA - Resetare Parolă
Admitere Modul Psihopedagogic
Procedura de înscriere online la Modul Psihopedagogic

Programări examene