Anul universitar 2021-2022

Alegeri CSD - mandat 2021-2026
Rezultate alegeri
Regulamentul Școlii doctorale de Drept
Lista conducătorilor de doctorat/List of the PhD advisors 
În atenţia studenţilor-doctoranzi care studiază în regim cu taxă 
Program ore de consultații - conducători de doctorat
Regulamentul Centrului de Studii Universitare Doctorale Avansate de Drept
Școala Interdisciplinară de Studii Doctorale / Interdisciplinary School of Doctoral Studies
Procedura privind încurajarea performanței în activitatea de cercetare a studenților-doctoranzi
Hotărâre pentru implementarea rutei Doctor Europaeus la Universitatea din București
Ghid de activare a contului ADMA și Google Apps for Education
Ghid Interfaţă Elev/Student
Ghid ADMA - Resetare Parolă

An I 2021-2022

Plan de învățământ 2021-2024 (se aplică pentru studenții-doctoranzi înmatriculați în anul universitar 2021-2022)
Programare si cerințe privind desfășurarea cursurilor - Program de pregătire bazat pe studii universitare avansate de doctorat 

Fișele disciplinelor

Fișa disciplinei - DIECDH
Fișa disciplinei - MDCSJ
Fișa disciplinei - DUD
Fișa disciplinei - SNJUE
Fisa disciplinei - FCD

An II  2021-2022

Plan de invațamant 2020-2023 (se aplică pentru studenții-doctoranzi înmatriculați în anul universitar 2020-2021)

Anul III  2021 - 2022

Plan de învățământ 2019-2022 (se aplică pentru studenții-doctoranzi înmatriculați în anul universitar 2019-2020)

Susţinerea publică a tezelor de doctorat

Ordin MEN nr.5110 din 17.09.2018-standarde minimale acordare titlu de doctor
Procedură privind finalizarea studiilor universitare de doctorat (2021)