Anul universitar 2021 - 2022

Structura anului universitar 2021-2022 (20.09.2021)
Plan de învățământ 2021-2022 (04.11.2021)
Ghid de activare a contului ADMA și Google Apps for Education
Adresa de e-mail va avea forma primulprenume.nume@ drept.unibuc.ro. În cazul în care în cadrul facultății există studenți care au nume similare, adresa de e-mail va conține și inițiala tatălui primulprenumeinițialatatălui.nume@ drept.unibuc.ro
Ghid Interfaţă Elev/Student
Ghid ADMA - Resetare Parolă
Admitere Modul Psihopedagogic
Procedura de înscriere online la Modul Psihopedagogic
Programare examene (21.12.2021)
Programare examene (10.05.2022)
Sesiune de restanțe și măriri de notă: 1.09.2022 - 18.09.2022 (12.07.2022)