Anul universitar 2022-2023

DESCHIDEREA ANULUI UNIVERSITAR 2022 - 2023
Vineri, 30 septembrie 2022, ora 14.30 , Sala de Consiliu 
 
Școala doctorală de Drept organizează alegeri parțiale pentru o poziție vacantă de membru student-doctorand în Consiliul Școlii doctorale de Drept (22-30 mai 2023)
 
Lista conducătorilor de doctorat/List of the PhD advisors 
În atenţia studenţilor-doctoranzi care studiază în regim cu taxă
Program ore de consultații - conducători de doctorat 
Regulamentul Centrului de Studii Universitare Doctorale Avansate de Drept 
Școala Interdisciplinară de Studii Doctorale / Interdisciplinary School of Doctoral Studies 
Procedura privind încurajarea performanței în activitatea de cercetare a studenților-doctoranzi 
Hotărâre pentru implementarea rutei Doctor Europaeus la Universitatea din București 
Ghid de activare a contului ADMA și Google Apps for Education  
Ghid Interfaţă Elev/Student
Ghid ADMA - Resetare Parolă 

An I 2022-2023
Plan de învățământ 2022-2025 (se aplică pentru studenții-doctoranzi înmatriculați în anul universitar 2022-2025) 
Programare si cerințe privind desfășurarea cursurilor - Program de pregătire bazat pe studii universitare avansate de doctorat 

Fișele disciplinelor
Fișa disciplinei - DIECDH 
Fișa disciplinei - MDCSJ 
Fișa disciplinei - DUD 
Fișa disciplinei - SNJUE 
Fisa disciplinei - FCD 

An II 2022-2023
Plan de invațamant 2021-2024 (se aplică pentru studenții-doctoranzi înmatriculați în anul universitar 2021-2022) 

Anul III  2022-2023
Plan de învățământ 2020-2023 (se aplică pentru studenții-doctoranzi înmatriculați în anul universitar 2020-2021) 

Susţinerea publică a tezelor de doctorat
Ordin MEN nr.5110 din 17.09.2018- standarde minimale acordare titlu de doctor 
Procedură privind finalizarea studiilor universitare de doctorat (2021)