Anul universitar 2022 - 2023

Structura anului universitar 2022-2023 (26.09.2022) 
Plan de învățământ 2022-2023 (11.11.2022)
Adresa de e-mail va avea forma primulprenume.nume@ drept.unibuc.ro. În cazul în care în cadrul facultății există studenți care au nume similare, adresa de e-mail va conține și inițiala tatălui primulprenumeinițialatatălui.nume@ drept.unibuc.ro
Ghid Interfaţă Elev/Student
Ghid ADMA - Resetare Parolă
Admitere Modul Psihopedagogic
Procedura de înscriere online la Modul Psihopedagogic
 
Programări examene