Anul universitar 2022-2023

Programare sesiune restanțe și măriri note (09.06.2023) 
Programare examene semestrul II (09.05.2023)
Procedura de reclasificare a studenților înscriși la programele de master (09.02.2023)
Programare examene semestrul I (09.01.2023) 
Programul stabilirii temei, elaborării și susținerii lucrării de disertație în anul universitar 2022-2023 (12.12.2022)
Calendarul activităților de practică pentru programele de master în anul universitar 2022-2023 (28.11.2022)
Cadre didactice responsabile de activitatea de practică (28.11.2022)
Regulamentul privind organizarea și desfășurarea practicii profesionale și de cercetare în cadrul programelor de master ale Facultății de Drept (21.11.2022)
Metodologie privind elaborarea lucrării de disertație pentru masteranzii Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti (21.11.2022)

Structura anului universitar 2022-2023 (26.09.2022) 
Ghid de activare a contului ADMA și Google Apps for Education
Ghid Interfaţă Elev/Student
Ghid ADMA - Resetare Parolă
 
Plan de învățământ
 
ORAR
Semestrul I
Drept fiscal (17.10.2022)
 
ORAR
Semestrul II
Dreptul afacerilor (17.02.2023)
Carieră judiciară (21.02.2023)
Drept privat (27.02.2023)
Ştiințe penale (17.02.2023)
Drept fiscal (17.02.2023)
Dreptul și guvernanța afacerilor europene și internaționale (în limba franceză)