Anul universitar 2022 - 2023

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea practicii profesionale și de cercetare în cadrul programelor de master ale Facultății de Drept (21.11.2022)
Metodologie privind elaborarea lucrării de disertație pentru masteranzii Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti (21.11.2022)
Structura anului universitar 2022-2023 (26.09.2022) 
Ghid de activare a contului ADMA și Google Apps for Education
Ghid Interfaţă Elev/Student
Ghid ADMA - Resetare Parolă
 
Plan de învățământ
 
ORAR
Semestrul I
Drept fiscal (17.10.2022)
Dreptul și guvernanța afacerilor europene și internaționale (în limba franceză)