Anul universitar 2023-2024

Programare sesiune restanțe și măriri note (04.06.2024) 

Programare examene semestrul II (13.05.2024) 

Procedura de reclasificare a studenților înscriși la programele de master (05.02.2024)

Programare examene semestrul I (10.01.2024) 

Programul stabilirii temei, elaborării și susținerii lucrării de disertație în anul universitar 2023-2024 (06.12.2023)

Calendarul activităților de practică pentru programele de master în anul universitar 2023-2024 (06.12.2023)

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea practicii profesionale și de cercetare în cadrul programelor de master ale Facultății de Drept (06.12.2023)

Metodologie privind elaborarea lucrării de disertație pentru masteranzii Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti (06.12.2023)

Structura anului universitar 2023-2024

Ghid de activare a contului ADMA și Google Apps for Educatio   

Ghid Interfaţă Elev/Student

Ghid ADMA - Resetare Parolă
 
Prezentare program de master Dreptul noilor tehnologii (în limba engleză)
Admitere Modul Psihopedagogic

Plan de învățământ

Dreptul afacerilor

Carieră judiciară 

Drept privat 

Dreptul muncii, relații de muncă și industriale

Drept internațional public 

Dreptul Uniunii Europene

Ştiințe penale 

Drept fiscal

Achiziții publice, concesiuni, parteneriat public-privat 

Arbitrajul internațional (în limba engleză)

Dreptul urbanismului și al amenajării teritoriului

Dreptul și guvernanță afacerilor europene si internaționale (în limba franceză) 

Dreptul noilor tehnologii (în limba engleză)

ORAR

Semestrul I

Dreptul afacerilor (14.11.2023)

Carieră judiciară (28.09.2023)

Drept privat (14.11.2023) 

Dreptul muncii, relații de muncă și industriale (06.10.2023) 

Drept internațional public (14.11.2023)

Dreptul Uniunii Europene (02.09.2023)

Ştiințe penale (28.09.2023)

Achiziții publice, concesiuni, parteneriat public-privat (14.11.2023)

Arbitrajul internațional (în limba engleză) (29.11.2023)

Dreptul urbanismului și al amenajării teritoriului (02.10.2023)

Drept fiscal (14.11.2023)

Dreptul și guvernanța afacerilor europene și internaționale (în limba franceză)

Dreptul noilor tehnologii (în limba engleză) (02.10.2023)

Semestrul II

Dreptul afacerilor (08.03.2024)

Carieră judiciară (28.02.2024)

Drept privat (20.02.2024)

Dreptul muncii, relații de muncă și industriale (03.04.2024)

Drept internațional public (22.02.2024)

Dreptul Uniunii Europene (26.02.2024)

Ştiințe penale (28.02.2024)

Achiziții publice, concesiuni, parteneriat public-privat (16.02.2024)

Arbitrajul internațional (în limba engleză) (16.02.2024)

Dreptul urbanismului și al amenajării teritoriului (16.02.2024)

Drept fiscal (19.02.2024)

Dreptul și guvernanța afacerilor europene și internaționale (în limba franceză)

Dreptul noilor tehnologii (în limba engleză) (17.04.2024)