Arbitrajul internațional (în limba engleză)

Prezentare master
Înscriere master Arbitraj internațional (în limba engleză) 2013
Repartizarea candidaților în săli
Rezultate

Proba de competenţă lingvistică (limba engleză), eliminatorie, la masterul ARBITRAJUL INTERNAŢIONAL se va desfăşura joi, 12 septembrie a.c., ora 8.00, la sala 114. (11.09.2013)

Tematica de concurs
Admiterea la programul de masterat "Arbitrajul internațional (în limba engleză)" va consta în:
- o probă de competență lingvistică (limba engleză), eliminatorie, notată cu admis/respins;
- o probă tip grilă (în limba engleză) la următoarele discipline:
- Legea model UNCITRAL privind arbitrajul comercial
UNCITRAL Model Law on international commercial arbitration
- Regulile de arbitraj ICC Paris
ICC Arbitration Rules

Plan de învățământ 2013-2014