Despre noi

Atestate de participare

Conferinţa face parte din categoria activităţilor de formare profesională continuă.

Pentru participarea directă la lucrările conferinţei, se vor emite atestate de participare, care pot fi ridicate în a doua zi a conferinţei de la un desk special amenajat în acest scop.

Doctoranzilor și masteranzilor Facultății de Drept a Universității din București care s-au înscris la conferință li se vor emite, de asemenea, atestate de participare.

Conform deciziei Consiliului de conducere al INPPA, avocaţii care participă direct la lucrări primesc prin INPPA, în baza atestatului de participare, câte 15 puncte profesionale.