Partea I

Aurel CIOBANU, Asistent universitar dr., Consecinţele procesuale ale nerespectării dispoziţiilor relative la prezentarea materialului de urmărire penală învinuitului
Demersul teoretic şi jurisprudenţial analizează consecinţele procesuale ale nerespectării dispoziţiilor relative la prezentarea materialului de urmărire penală învinuitului, prin prisma modificărilor legislative operate de Legea nr. 356/2006, atât la nivelul dispoziţii art. 197, cât şi la nivelul dispoziţiile art. 332 C.proc.pen.

Astfel sunt avute în vedere atât situaţiile obişnuite, cât şi situaţiile de excepţie în care învinuitul se află într-unul din cazurile de apărare obligatorie din cele prevăzute în dispoziţiile art. 171 alin. (2) C.proc.pen., atât cazurile în care procedura de prezentare a fost viciată, cât şi atunci când a fost eludată în totalitate.

Cuvinte cheie: urmărirea penală a învinuitului, apărare obligatorie
« înapoi