Biblioteca


Biblioteca Facultăţii de Drept este una dintre cele mai vechi instituţii de profil din ţară, ea deschizându-şi porţile pentru cititori la data de 6 mai 1907. Începând cu anul 1947 face parte integrantă din Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”. Originea fondurilor de documente pe care le deţine coboară în timp până la anul 1874. Această extraordinară colecţie a dat posibilitatea bibliotecii să confirme sprijinul real pe care îl acordă învăţământului juridic din centrul universitar Bucureşti. Prin atentă coordonare, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” a dezvoltat continuu biblioteca astfel încât ea să corespundă necesităţilor unui învăţământ modern, conectat la schimbul internaţional de valori.

Această bibliotecă este principala structură de informare a Facultăţii de Drept şi deţine în colecţii documente şi informaţii pentru toate nivelurile, de la studiile de licenţă la cele de masterat şi doctorat. Pentru a răspunde tuturor exigenţelor, biblioteca gestionează un fond total de 80000 titluri imprimate, într-un număr total de 200000 de unităţi, la care se adaugă o cantitate impresionantă de informaţii existente în baze de date academice internaţionale, mare parte din ele în text complet. Ponderea importantă a documentelor şi informaţiilor în limbi străine de circulaţie internaţională, deţinute de bibliotecă sau la care asigură acces, o recomandă pentru cercetarea de nivel superior. Mai mult, tipologia documentelor include studii distincte, monografii, cursuri universitare, tratate, teze de doctorat, lucrări de referinţe, publicaţii seriale, lucrări ale unor seminarii şi congrese naţionale şi internaţionale, standarde în învăţământ, bibliografii, colecţii şi repertorii de acte normative.

Serviciile oferite de bibliotecă, menite să valorifice acest fond de informaţii, oferă posibilitatea lecturii documentelor într-un ambient plăcut şi comod. Organizată în două săli de lectură, specializate pe tipuri de documente, biblioteca poate găzdui 216 utilizatori simultan. Procesul de modernizare prin care trece acest aşezământ al cărţii o menţine în competiţia pentru un învăţământ modern şi de cea mai bună calitate. Activităţile biblioteconomice şi o mare parte din servicii sunt informatizate, cuvintele de ordine fiind: viteză şi flexibilitate.

Locul în care se află poziţionată biblioteca în structura clădirii este aripa dreaptă, etajele 1 şi 2. Accesul la servicii se face pe baza unui permis, formalităţile de obţinere a acestuia fiind relativ simple. Mai multe detalii puteţi obţine vizitând pagina de internet a bibliotecii, găzduită la: www.bcub.ro