Burse din portofoliul Universităţii

Hotărârea Consiliului facultății din data de 14.11.2013 (18.12.2013)

Anul universitar 2021-2022
Informații cu privire la acordarea burselor sociale
Metodologia pentru acordarea burselor 
Fond de burse
Cuantum burse

Anul universitar 2020-2021
Calendar burse (19.10.2020)
Cuantum burse
Notă privind salariul minim net
Metodologia pentru acordarea burselor 2020 - 2021
Fond de burse
Declarație de acceptare a bursei de merit I și II

Anul universitar 2019-2020
Metodologia pentru acordarea burselor şi altor forme de sprijin pentru studenţi
Calendar burse (14.10.2019)
Notă privind salariul minim net
Adresa UB 24013/11.10.2019
Anexa 1-Cerere bursa sociala
Anexa 2-Declarație bursa sociala
Anexa 4-Declarație de acceptare a bursei de merit 1 și 2
Anexa 5-Documente necesare pentru obținerea burselor

Anul universitar 2018-2019
Calendar burse (12.10.2018)
Metodologia pentru acordarea burselor şi altor forme de sprijin pentru studenţi
Anexa 1 + Anexa 2 - cerere bursa sociala
Notă privind salariul minim net
Precizări suplimentare privind acordarea burselor sociale
Decizia comisiei de acordare a burselor la nivel de Universitate (12.10.2018)
Declaraţie de acceptare a bursei de merit I si II (10.10.2018)
Actele necesare pentru obţinerea bursei sociale 2018-2019 se află pe site-ul Universității din București: https://www.unibuc.ro/wp- content/uploads/sites/7/2018/ 10/Acte-necesare-pentru-ob%C8% 9Binerea-bursei-sociale.pdf 
Adresa UB 24625/18.10.2018
Cuantum burse
Rezultate contestaţii burse (12.11.2018)

  
Anul universitar 2017-2018
Calendar burse
Metodologia de acordare a burselor şi altor forme de sprijin pentru studenţi
Notă privind salariul minim net
Precizări privind bursele studenților Universității din București
Fond de burse
Adresă- modificarea calendarului de burse si a salariului minim net (26.10.2017)

Anul universitar 2016-2017

Anul universitar 2015-2016
Anunţ privind acordarea burselor în anul universitar 2015-2016
Metodologia de acordare a burselor şi altor forme de sprijin pentru studenţi
Notă privind salariul minim net
Precizări suplimentare privind acordarea burselor de ajutor social
Anexa 1 - Cerere tip bursa socială - se imprimă față/verso
Anexa 2 - Declarație pentru bursa socială
Anexa 3 - Cerere tip bursa de merit, studiu
Fond de burse, cuantum, calendar de atribuire

Anul universitar 2014-2015
Regulament privind acordarea burselor pentru anul universitar 2014-2015 (29.10.2014)
Notă privind salariul minim net (08.10.2014)
Acordarea burselor de ajutor social (29.10.2014)
Cerere tip (Anexa nr. 1) - se imprimă față/verso (29.10.2014)
Declarație (Anexa nr. 2) (29.10.2014)
Anunţ privind acordarea burselor în anul universitar 2014-2015 (29.10.2014)