CANDIDAȚI

Director școală doctorală:
1. Prof. univ. dr. Dana TOFAN 

Membri conducători de doctorat:
1. Prof. univ. dr. Simina Elena TĂNĂSESCU 
2. Prof. univ. dr. Traian Cornel BRICIU 

Membri externi:
1. Av. dr. Marin EUGENIA 
2. Av. dr. Gheorghe FLOREA 

Membri studenți-doctoranzi:
1. Andreea FANDACHE (an I) 
2. Anjie-Diana GOH (an II) 
3. Dorel HERINEAN (an III) 
4. Tatiana-Lăcrămioara ȘOLDĂNESCU (an III) 
5. Tudor BURLACU (an IV)