Campania de donatii pentru construirea Palatului Facultății de Drept (începutul deceniului IV al sec. XX)

După cum se știe și după cum este scris deasupra scenei din Aula Magna, „Acest locaş închinat culturii juridice şi statornicirii spiritului de dreptate s-a clădit între anii 1934-1936 prin sârguinţa profesorilor şi prin contribuţia şi jertfele tineretului studios al Facultăţii de Drept”. Prezentăm mai jos două documente din epocă, ilustrative pentru modul de desfășurare a campaniei prin care s-au strâns fondurile necesare construirii localului în care ne desfășurăm azi activitatea.