Centrul de Studii în Arbitraj Comercial Internaţional

Centrul de Studii in Arbitrajul Comercial Internaţional denumit, în continuare, „CSACI – UB” este o unitate de cercetare ştiinţifică fără personalitate juridică ce funcţionează începând cu luna februarie a anului 2016 în cadrul Universităţii Bucureşti. Este cel mai nou centru de cercetare-dezvoltare-inovare şi unicul dedicat activităţilor academice de excelenţă în domeniul arbitrajului comercial internaţional.

Asumându-şi ca obiectiv dezvoltarea cunoaşterii aspectelor teoretice şi practice din întregul concept dedicat arbitrajului comercial internaţional pe direcţii precum: arbitrajul investiţional, arbitrajul în sport, arbitrajul comercial internaţional în energie şi resurse naturale, arbitrajul transfrontalier al platformelor şi reţelelor de internet, arbitrajul comercial internaţional şi disputele corporatiste etc., centrul „CSACI-UB” susţine elaborarea unui ansamblu de consuetudini dedicate prelegerilor, dialogului interdisciplinar şi proiectelor de cercetare sincronizate într-un circuit al inovării. 

Reţea de cercetare cu implicare naţională şi internaţională, centrul ”CSACI - UB” înfăţisează expresia continuă a Universităţii Bucureşti, prin Facultatea de Drept, de a introduce în progresul de educare a noii generaţii de specialişti în  arbitrajul comercial internaţional, principiile cercetării ştiinţifice, prin noi ferestre sistematice şi creatoare, care îndeamnă evolutiv la creştere econmică, dezvoltare socială şi progres tehnologic. 

Director

Conf.univ.dr. Claudiu-Paul Buglea