Centrul de drept social comparat

Centrul de drept social comparat a fost înfiinţat în cadrul Facultăţii de Drept, în baza acordului de cooperare încheiat între Universitatea din Bucureşti şi Universitatea Montesquieu - Bordeaux IV ca urmare a preocupării şi eforturilor depuse de specialiştii în domeniu din Catedra de drept privat a Facultăţii.

În principal, Centrul urmăreşte realizarea unor programe comune de cercetare în domeniul dreptului social, organizării de colocvii, reuniuni şi întâlniri ştiinţifice pe teme de dreptul muncii şi securităţii sociale, intensificării schimburilor de cadre didactice în materie pedagogică sau de cercetare, în general, a schimburilor de experienţă între cele două Universităţi.

Cu sprijinul Centrului de drept social comparat din cadrul Facultăţii de drept a Universităţii Montesquieu - Bordeaux IV au fost puse bazele unei biblioteci ce cuprinde tratate, monografii, culegeri de legislaţie, culegeri de practică în domeniul dreptului social francez şi european.

În colaborare cu acelaşi centru sunt organizate periodic sesiuni de comunicări ştiinţifice atât pe teme de dreptul muncii şi securităţii sociale cât şi pe teme de drept civil şi comercial aflate în strânsă legătură cu dreptul social, iar lucrările prezentate sunt publicate în limba franceză şi în limba română, într-un volum special dedicat fiecărei sesiuni de comunicări.

Coordonatorul centrului este prof. dr. Alexandru ATHANASIU.