Centrul de drepturile omului

CENTRUL DE DREPTURILE OMULUI (CDO) este o unitate de cercetare ştiinţifică fără personalitate juridică, funcţionând în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti, înfiinţat la data de 18 februarie 2000 în baza Statutului CDO înregistrat la Universitatea din Bucureşti sub nr. 2557/18.02.2000. În prezent, activitatea CDO se desfăşoară în baza Statutului CDO înregistrat la Universitatea din Bucureşti sub nr. 7717/12.06.2003. Obiectul de activitate al CDO îl reprezintă cercetarea ştiinţifică în domeniile Dreptului internaţional al drepturilor omului, Dreptului internaţional umanitar şi Dreptului internaţional al refugiaţilor. Emblema CDO este „DNC”, reprezentând iniţialele părinţilor fondatori, în ordine cronologică, ai Dreptului internaţional umanitar - Henri Dunant -, Dreptului internaţional al refugiaţilor - Fridtjof Nansen - şi Dreptului internaţional al drepturilor omului - René Cassin.

În cadrul CDO se realizează selectarea şi antrenarea echipelor Universităţii din Bucureşti la mai multe concursuri studenţeşti internaţionale, de memorii, dezbateri şi/sau pledoarii, în domeniul Dreptului internaţional al drepturilor omului şi Dreptului internaţional umanitar, la care au fost obţinute mai multe premii, cele mai importante fiind cele obţinute la Concursul european de drepturile omului „René Cassin” şi la Concursul de Drept internaţional umanitar „Jean Pictet”. Antrenorul echipelor este directorul CDO.
Conducerea CDO se realizează de un director, funcţia fiind deţinută în prezent de asist. univ. drd. Daniela-Anca Deteşeanu.

GRANTUL EUROPEAN ATLAS
În cadrul CDO se derulează grantul european ATLAS - Armed Conflicts, Peacekeeping, Transitional Justice: Law as Solution (FP 7, număr 217334), având drept obiective studiul rolului şi impactului Dreptului internaţional umanitar aplicabil în timp de conflict armat, cu scopul de a promova în mod efectiv şi a proteja drepturile omului, precum şi realizarea unei comparaţii între normele juridice internaţionale existente şi practica atât a statelor membre UE, cât şi a unor state-terţe, pentru a sprijini procesul de „legiferare” internaţională. Obiectivul general al studiului este de a stabili cum poate contribui Uniunea Europeană la promovarea drepturilor omului şi a dreptului internaţional umanitar atât în timpul, cât şi după desfăşurarea unor conflicte armate.

Echipa Centrului de drepturile omului a Universităţii din Bucureşti participantă la proiect:
1. Prof. univ. dr. Corneliu-Liviu POPESCU, Director de grant
2. Lect. univ. drd. Ruxandra Ilinca COSTACHE
3. Asist. univ. drd. Daniela-Anca DETEŞEANU
4. Asist. univ. drd. Nicolae Dragoş COSTESCU
5. Drd. Oana-Elena MULEŞIU
6. Drd. Carmen-Gina ACHIMESCU (PUŞCAŞU)
7. Drd. Ionuţ-Gabriel CORDUNEANU

Pagina web a proiectului ATLAS

Partenerii membri ai consorţiului:
1. Université de Paris I Panthéon-Sorbonne
2. British Institute of International and Comparative Law
3. Université Libre de Bruxelles
4. Collège de France
5. Universitat Jaume 1
6. Universitatea din Bucureşti – Centrul de Drepturile Omului
7. Magna Carta - Human Rights Network International
8. Universitat de València

Activitatea ştiinţifică în cadrul echipei CDO:

- Colocviul: La protection assurée par le Droit international des droits de l'homme et le Droit international humanitaire aux personnes vulnérables en cas de conflit armé
- Corneliu-Liviu Popescu: Le rôle de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans la protection de la population civile - développements jurisprudentiels récents
- Daniela-Anca Deteşeanu: La protection des femmes en temps de conflit armé
- Ruxandra Ilinca Costache: Girl children soldiers: potential need for an increased protection under the international law of human rights and the international humanitarian law
- Raportul naţional - România: L’application des normes internationales concernant la protection de l’être humain en droit roumain
- Supliment la Raportul naţional - România
- Pistes de recommandations concernant la protection des femmes en temps de conflit armé
- Armed Conflicts, Peacekeeping and Transitional Justice: Law as Solution (ATLAS)
- Code of Conduct for CSDP Operations Personnel (ATLAS)

Selecţie concursul internaţional "RENE CASSIN" pe teme de - DREPT INTERNAŢIONAL AL DREPTURILOR OMULUI
Selecţie concursul internaţional "JEAN PICTET" pe teme de - DREPT INTERNAŢIONAL UMANITAR
Selecție concurs internațional RENE CASSIN - drepturile omului 2021