Centrul de procedură civilă

Centrul de Procedura civilă a luat fiinţă în cursul anului 2008, la inițiativa dlui Prof.univ.dr. Viorel Mihai Ciobanu.

Centrul îşi desfăşoară activitatea sub conducerea Prof. univ. dr. Traian-Cornel Briciu şi cuprinde cadrele didactice ale Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii din București care predau disciplina Drept procesual civil și/sau alte discipline în strânsă legătură cu aceasta: Conf. univ. dr. Claudiu Constantin Dinu, Conf. univ. dr. Mirela Stancu, Conf. univ. dr. Paul Pop și Conf. univ. dr. Gheorghe-Liviu  Zidaru.

Centrul de Procedura Civilă are ca obiectiv studierea procedurii civile, a organizării şi funcţionării instanţelor judecătorești, precum şi a profesiilor juridice implicate în activitatea judiciară. În egală măsură, eforturile membrilor Centrului de Procedura Civilă se îndreptă şi către armonizarea instituţiilor procesuale interne cu normele europene, precum şi analizarea impactului dispoziţiilor cuprinse în Codul de procedură civilă asupra activităţii judiciare, funcţionării instanţelor judecatoreşti şi a profesiilor juridice.

Activitatea membrilor Centrului s-a materializat în studii publicate în revistele de specialitate, cursuri și tratate, realizarea celui mai amplu și important comentariu pe articole al noului Cod de procedură civilă. De asemenea unii dintre membrii Centrului au participat la comisia tehnică de elaborare a proiectului noului Cod de procedură civilă, precum și a proiectului Legii de punere în aplicare a noului Cod de procedură civilă.

Cu ocazia aniversării a 150 de ani de la înfiinţarea Facultăţii de Drept a Universității din Bucureşti, Centrul de Procedură Civilă a organizat conferința naţională cu tema ,,Izvoarele obligaţiilor civile în lumina noului Cod Civil şi implicaţiile noului Cod de Procedură Civilă asupra desfăşurării procesului civil’’. Conferinţa s-a desfăşurat în data de 17 septembrie 2009 la Facultatea de Drept din Bucureşti, iar programul acesteia a inclus susţinerea a 16 comunicări ştiinţifice, la lucrărilparticipând proceduriști de la facultățile de drept din ţară, membri ai corpului didactic, judecători şi avocaţi.

Un alt important proiect al Centrului l-a constituit traducerea în limba franceză, prima de altfel în toată istoria procedurii civile din România, a Codului de procedură civilă, proiect desfășurat împreună cu Universitatea din Poitiers (Franța), publicarea codului tradus fiind făcută sub auspiciile Presses universitaires juridique de Poitiers. Lansarea oficială a traducerii s-a făcut cu ocazia Conferinței internaționale "Le nouveau Code de procédure civile roumain: Vu de l'intérieur – Vu de l'extérieur”, 01-02 noiembrie 2018, eveniment care s-a bucurat de participarea a numeroase cadre didactice atât din țară cât și din Republica Moldova, Franța, Italia, Spania, Elveția, Belgia, Olanda, Canada și Turcia.   

Menționăm faptul că membrii Centrului de procedură civilă au participat și continuă să participe la evenimente academice de excepție, atât în calitate de organizatori cât și în calitate de speakeri, în cele ce urmează evocăm căteva dintre aceste evenimente: Conferința națională de popriri, ediția I - iunie 2022, Iași, ediția a 2-a - iunie 2023, București, precum și conferința națională "In Memoriam Viorel Mihai Ciobanu – Procesul civil la începutul mileniului III”, București, 17 februarie 2023.