Centrul de procedură civilă

Centrul de Procedura civilă a luat fiinţă în cursul anului 2008, la initiaţiva dlui prof.univ.dr. Viorel Mihai Ciobanu.

Centrul de Procedura Civilă îşi desfăşoară activitatea sub conducerea prof.univ.dr. Viorel Mihai Ciobanu şi cuprinde cadrele didactice ale Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii din Bucuresti care predau disciplina Drept procesual civil sau alte discipline în stransă legatură cu aceasta: prof.univ.dr. Gabriel Boroi, lector.univ.dr. Traian C. Briciu, asit.univ.dr. Claudiu Dinu, assist.univ.dr. Mirela Stancu.

Centrul de Procedura Civilă are ca obiectiv studierea procedurii civile, a organizării şi funcţionării instanţelor judecatoreşti, precum şi a profesiilor juridice implicate în activitatea judiciară. În prezent, eforturile membrilor Centrului de Procedura Civilă se îndrepta şi catre armonizarea instituţiilor procesuale interne cu normele europene, precum şi analizarea impactului dispoziţiilor cuprinse în proiectului noului Cod de procedură civilă asupra activităţii judiciare, funcţionării instanţelor judecatoreşti şi a profesiilor juridice.

Activitatea membrilor Centrului s-a materializat în studii publicate în revistele de specialitate de catre membrii acestuia, precum şi o lucrare comună reprezentand un îndrumar pentru seminare si examene. De asemenea unii dintre membrii Centrului au participat la comisia de elaborare a proiectului noului Cod de procedură civilă.

Cu ocazia aniversarii a 150 de ani de la înfiinţarea Facultăţii de Drept din Bucureşti, Centru de Procedură Civilă a organizat o conferinta naţională cu tema ,, Izvoarele obligaţiilor civile în lumina noului Cod Civil şi implicaţiile noului Cod de Procedură Civilă asupra desfăşurării procesului civil ’’. Conferinţa s-a desfăşurat în data de 17 septembrie la Facultatea de Drept din Bucureşti. Programul conferinţei a inclus susţinerea a 16 comunicări ştiinţifice iar la lucrările acesteia au participat procedurişti de la facultatile de drept din ţară, membri ai copului didactic, judecători şi avocaţi.