Centrul de studii in domeniul dreptului proprietăţii intelectuale

Centrul de studii în domeniul Dreptului proprietăţii intelectuale (CSDPI) este o unitate de cercetare ştiinţifică, fără personalitate juridică, care funcţionează în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti şi este organizat în cooperare cu « World Wide Academy » a Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale. La activităţile CSDPI pot participa: cadrele didactice, studenţii, cursanţii învăţământului postuniversitar, doctoranzii Facultăţii de Drept, precum şi alte persoane invitate în acest scop.

Obiectul de activitate al CSDPI îl reprezintă activităţile de cercetare ştiinţifică în domeniul dreptului proprietăţii intelectuale cum ar fi: cursuri postuniversitare, sesiuni de comunicări ştiinţifice, conferinţe, dezbateri, mese rotunde, seminarii, simpozioane, procese experimentale, concursuri, documentări, stagii, şcoli de vacanţă, activităţi practice, întocmirea de lucrări de cercetare ştiinţifică.

CSDPI poate publica lucrările de cercetare ştiinţifică întocmite în cadrul activităţilor sale şi se poate asocia cu structuri de cercetare ştiinţifică şi educative cu obiect de activitate din acelaşi domeniu.

Conducerea CSDPI se realizează de un director, funcţie ce se exercită în prezent de Domnul conf. Univ. Dr. Lucian Mihai, cadru didactic universitar la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti.