Centrul de drept constituţional şi instituţii politice

www.cdcip.ro

"Centrul de Drept Constituţional şi Instituţii Politice (CDCIP) a fost creat în cadrul Catedrei de Drept Public a Facultăţii de Drept încă din anul 1991, ca o formulă ştiinţifică, fără personalitate juridică, utilizată pentru organizarea de seminarii şi dezbateri pe teme constituţionale de actualitate.

CDCIP îşi propune să promoveze dezbaterea şi cercetarea ştiinţifică asupra sistemelor constituţionale şi politice în rândul cadrelor didactice din sfera dreptului public, precum şi în rândul cercetătorilor, doctoranzilor, studenţilor şi practicienilor de renume care doresc să contribuie la studierea fenomenelor şi proceselor din actualitatea constituţională. CDCIP doreşte să susţină, prin analize şi discuţii teoretice cu aplicabilitate practică, studierea aprofundată a principalelor tendinţe ce se manifestă în dreptul public contemporan, inclusiv în dreptul comparat.

Principalele activităţi desfăşurate de CDCIP includ cercetarea ştiinţifică, fundamentală şi aplicată, în domeniul dreptului constituţional şi al instituţiilor politice, participarea la schimburi academice pe plan internaţional, elaborarea de materiale de informare ştiinţifică, organizarea şi participarea la colocvii, conferinţe, dezbateri pe teme de actualitate privind sistemele constituţionale."

Centrul de Drept Constituţional şi Instituţii Politice (CDCIP) al Universităţii din Bucureşti Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene (ARDAE) Institutul de Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române - Centrul de Studii de Drept European (CSDE), în realizarea programului de cercetare Cultura dreptului european, vă adresează invitaţia de participare la dezbaterea Curtea de Justiţie a Uniunii Europene si aspecte aferente autonomiei statelor membre