Cercul de Drept Privat

Cercul de drept privat dedicat studenților si masteranzilor Facultății de Drept a Universității din București organizează cu caracter permanent evenimente (mese rotunde și conferințe) și întreceri de tip moot-court sau de pledoarii. Mesele rotunde organizate sub egida Cercului de drept privat îi au invitați permanenți pe domnii Bogdan Dumitrache și Andrei Săvescu. Activitățile Cercului de drept privat se desfășoară sub coordonarea doamnelor Adriana Almășan și Cristina Zamșa. 

Adresa email Cercului de drept privat este  

Cercul de Drept Privat - 8 decembrie 2015
Cercul de Drept Privat - 15 aprilie 2014
Cercul de Drept Privat - 4 martie 2014
Cercul de Drept Privat - 23 aprilie 2013
Cercul de Drept Privat - 26 martie 2013
Cercul de Drept Privat - 29 mai 2012
Cercul de Drept Privat
Cercul de Drept Privat

Conferința „Dreptul privat și profesiile juridice” - 27 martie 2012
Conferința „Despre legea civilă” - 24 aprilie 2012
Conferința „Noul Cod civil: consolidare sau șubrezire a forței obligatorii a contractelor? Eșantion pentru răspuns: generalizarea leziunii, reglementarea impreviziunii, reductibilitatea clauzei penale” - 29 mai 2012
Conferința „Între nulități și decăderi, navigând printre coduri” - 26 martie 2013
Conferința „O meserie dificilă (și sub noile coduri): creditor chirografar” - 23 aprilie 2013
Conferința „Cum se întocmește o lucrare de licență?” - 17 decembrie 2013
Conferința „Restituirea prestațiilor. Când? Unde? Ce? De ce? Cui?” - 14 aprilie 2014
Conferința "Dreptul privat și profesiile juridice: Alegi ce vrei, dar știi ce alegi?" - 27 aprilie 2015