Cod de etica

ACESTE PREVEDERI SUNT CONFORME CU PRINCIPIILE COPE  PRIVIND TRANSPARENȚA, BUNELE PRACTICI ȘI CU CODUL DE CONDUITĂ COPE.

Atribuțiile Colegiului de redacție

Colegiul de redacție al AUB - Seria Drept se asigură că standardele etice ale publicațiilor științifice sunt menținute și ia toate măsurile rezonabile pentru a identifica și preveni publicarea lucrărilor în care s-a produs o conduită necorespunzătoare de cercetare, inclusiv, printre altele, plagiat, manipulare a citărilor, fabricarea datelor. Colegiul de redacție se angajează să retragă și să corecteze articolele atunci când este necesar. Manuscrisele trimise spre publicare în AUB - Seria Drept sunt evaluate în ceea ce privește acuratețea, respectarea standardelor etice și utilitatea cercetării.

Decizii de publicare

Colegiul de redacție va decide, pe baza rezumatelor prezentate, care articole vor fi publicate în fiecare număr. Comitetul de redacție se poate consulta cu Consiliul Științific ca parte a procesului decizional. Colegiul de redacție verifică articolele pentru a preveni situații de încălcare a drepturilor de autor și de plagiat. După acceptare, Colegiul de redacție nu ar trebui să anuleze decizia de publicare, cu excepția cazului în care sunt depistate probleme serioase cu privire la materialul respectiv.

Corectitudine

Colegiul de redacție evaluează manuscrisele pentru conținutul lor științific, indiferent de naționalitatea, sexul, orientarea sexuală, credința religioasă, originea etnică sau filozofia politică a autorilor. Decizia Colegiului de redacție de a accepta sau respinge o lucrare pentru publicare ar trebui să se bazeze numai pe importanța, originalitatea și claritatea lucrării și relevanța studiului pentru scopul revistei.

Confidențialitate

Colegiul de redacție, Comitetul științific și orice alte persoane implicate în procesul editorial nu vor dezvălui nicio informație despre un manuscris trimis. Editorii se vor asigura că materialele trimise rămân confidențiale în timpul examinării acestora.

Dezvăluirea și conflictele de interese

Materialele nepublicate dezvăluite într-un manuscris trimis nu trebuie utilizate în cercetările proprii ale editorului fără acordul autorului. Colegiul de redacție și deciziile sale sunt complet independente de editorul revistei.

Proceduri pentru gestionarea comportamentului lipsit de etică

Comportamentul lipsit de etică științifică poate fi identificat și adus la cunoștința redacției în orice moment, de către orice persoană interesată. Oricine informează Colegiul de redacție în legătură cu o astfel de conduită ar trebui să furnizeze suficiente informații și dovezi pentru a putea fi efectuată o investigație. Dacă va fi constatată o situație de plagiat, Colegiul de redacție va contacta autorul pentru un răspuns la acuzații. În cazurile de plagiat dovedit sau fără răspuns / răspuns neadecvat, lucrarea va fi retrasă și o declarație a Colegiului de redacție va fi inserată în locul său în numărul jurnalului relevant.

Obligațiile Referenților

Contribuție la îmbunătățirile editoriale

Recomandările de la referenți vor fi transmise autorilor de către Colegiul de redacție în scopul îmbunătățirii manuscriselor.

Promptitudine

Dacă referentul se simte necalificat pentru a analiza manuscrisul sau știe că nu va fi posibilă o revizuire promptă, el / ea ar trebui să anunțe Colegiul de redacție și să se retragă de procesul de revizuire.

Confidențialitate

Referenții nu trebuie să dezvăluie nicio informație despre un manuscris trimis. Materialele trimise rămân confidențiale în timpul examinării.

Standarde de obiectivitate

Revizuirile trebuie să fie efectuate în mod obiectiv. Critica personală a autorului este inadecvată.

Referenții trebuie să își exprime punctele de vedere în mod clar și argumentat.

Recunoașterea surselor și identificarea posibilului plagiat

Referenții ar trebui să identifice lucrările publicate relevante care nu au fost citate de autori.

Declarațiile, observațiile sau argumentele raportate de către referenți ar trebui să fie însoțite de o citare relevantă. Referentul trebuie, de asemenea, să atragă atenția Colegiului de redacție asupra oricărei similitudini substanțiale sau suprapuneri între manuscrisul examinat și orice altă lucrare publicată despre care au cunoștințe personale.

Dezvăluirea și conflictele de interese

Materialele nepublicate într-un manuscris trimis nu trebuie utilizate în propriile cercetări ale referentului fără acordul autorului. Informațiile privilegiate sau ideile obținute prin procesul de evaluare trebuie să fie rămână confidențiale și să nu fie utilizate în scop personal.

Referenții nu ar trebui să ia în considerare manuscrisele în care au conflicte de interese de orice natură cu oricare dintre autori.

Obligațiile autorilor

Originalitate și plagiat

Calitatea de autor a manuscrisului trebuie să fie limitată la cei care au contribuit la elaborarea acestuia. Autorii trebuie să se asigure că toate aceste persoane au calitatea de co-autori și au aprobat versiunea finală a manuscrisului. Este interzisă numirea unui alt autor decât o persoană implicată în elaborarea manuscrisului.

Autorii trebuie să se asigure că au scris lucrări complet originale și că au citat în mod corespunzător. Autorii care au propus un material plagiat nu vor fi publicați. Dacă se constată o situație de plagiat după publicare, Colegiul de redacție va contacta autorul pentru un răspuns la acuzații. În cazurile de plagiat dovedit sau fără răspuns / răspuns neadecvat, lucrarea va fi retrasă și o declarație a Colegiului de redacție va fi inserată în locul său în numărul jurnalului relevant.

Publicații multiple, redundante sau simultane

Materialele trimise nu pot constitui lucrări publicate anterior. Trimiterea aceluiași manuscris la mai multe reviste în același timp este interzisă.

Citarea surselor

Este obligatorie citarea tuturor surselor relevante.

Calitatea de autor al lucrării

Calitatea de autor trebuie să fie limitată la cei care au contribuit la concepția și scrierea manuscrisului respectiv. Cei care au adus contribuții semnificative ar trebui să fie incluși în calitate de coautori. În cazul în care există alte persoane care au contribuit la anumite aspecte substanțiale ale manuscrisului, fără să fi contribuit la concepția și scrierea acestuia, ar trebui să fie recunoscuți ca fiind contribuitori. Coautorii trebuie să se asigure că toți ceilalți autori au fost incluși, că nu este menționată o persoană care nu are calitate de coautor și că toți coautorii au aprobat versiunea finală a manuscrisului și au acceptat trimiterea acesteia pentru publicare.

Conflictele de interese

Toți autorii ar trebui să dezvăluie în manuscrisul lor orice conflict de interes financiar sau de altă natură care ar putea influența rezultatele sau interpretarea manuscrisului. Dacă manuscrisul a fost realizat cu sprijin financiar, sursa acestuia trebuie dezvăluită.

Erori fundamentale în manuscris

Atunci când un autor descoperă erori semnificative sau inexactități în propria sa lucrare, acesta are obligația de a notifica cu promptitudine Colegiul de redacție și de a colabora cu acesta pentru a corecta sau retrage lucrarea.

Acolo unde este detectată o abatere științifică, Colegiul de redacție va aplica liniile directoare propuse de Comitetul pentru etica publicării (COPE - https://publicationethics.org/).