Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității a Facultății de Drept

Prof. univ. dr. Răzvan DINCĂ - Decan - Președinte

Conf. univ. dr. Radu-Alexandru RIZOIU - Prodecan, membru

Conf. univ. dr. Andra-Roxana TRANDAFIR - Prodecan, membru

Lect. univ. dr. Marilena ENE, membru

Dragoș-Andrei NICOLAE - student, anul III - ÎF - membru

Mihai-Marian BADEA  - student, anul III - ID - membru