Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității a Facultății de Drept

Prof. univ. dr. Flavius A. BAIAS - Decan – Președinte

Lect. univ. dr. Andra- Roxana TRANDAFIR – Prodecan, membru

Prof. univ. dr. Ştefan DEACONU - Membru

Conf. univ. dr. Radu RIZOIU - Membru

Irena NEGRU - student, anul III-ÎF, membru