Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității a Facultății de Drept

Prof. univ. dr. Răzvan DINCĂ - Decan - Președinte

Conf. univ. dr. Radu Alexandru RIZOIU - Prodecan, membru

Lect. univ. dr. Andra Roxana TRANDAFIR - Prodecan, membru

Lect. univ. dr. Marilena ENE, membru  

Teodora BALAȘ - student, anul II - ÎF - membru