Avizier

Avizier

Comunicat privind cuantumul taxelor de studiu pentru studenții declarați admiși începând cu anul universitar 2020-2021

În ședința online a Consiliului Facultății de Drept a Universității din București din 13/14 martie 2020 au fost adoptate o serie de măsuri stringente în vederea soluționării unor probleme sistemice de ordin economic și legal cu privire la cuantumul taxelor de studiu pentru studenții declarați admiși începând cu anul universitar 2020-2021.

Cu privire la aceste măsuri, facem o serie de precizări necesare, pentru a evita apariția și perpetuarea în spațiul public a unor neînțelegeri sau interpretări formulate în absența unor informații esențiale, de natură să explice decizia Consiliului Facultății de Drept. 

În primul rând, valoarea taxelor de studiu stabilite în cadrul ședinței Consiliului Facultății din data de 13/14 martie 2020 nu se va aplica studenților actualmente înscriși în programele de studiu ale Facultății de Drept. Pentru aceștia din urmă, taxele de studiu au fost indexate cu rata inflației, decizie absolut necesară, care reflectă necesitatea păstrării valorii taxei de studiu de la an la an, iar nu a cuantumului acesteia.

În al doilea rând, măsurile reprezintă materializarea unei necesități stringente de natură economică și juridică, demult cunoscută și îndelung dezbătută în cadrul diferitelor foruri academice (Universitate, facultăți, organizații studențești). Acestea sunt complet independente de contextul existent în acest moment, nefiind nicidecum rezultatul unor decizii arbitrare sau conjuncturale, fără să aibă, în mod evident, nicio legătură cu actuala situație epidemiologică.

Astfel, declanșarea procedurilor de discutare și aprobare a taxelor de studiu la nivelul Universității din București ține exclusiv de respectarea unor termene obligatorii prevăzute de Carta Universității din București. Carta prevede un calendar obligatoriu al acestor proceduri, care se finalizează cu stabilirea taxelor de studiu de către Senatul Universității din București, cu cel puțin șase luni înaintea începerii anului universitar, conform art. 129 alin. (2) lit. l) din Carta Universității din București. De altfel, în conformitate cu dispozițiile legale și regulamentare, nivelul taxelor de studii stabilite prin decizia Consiliului Facultății urmează a intra în dezbaterea Consiliului de Administrație și a Senatului Universității din București, acestea fiind forurile statutare care au competența de aprobare a taxelor de studiu.

În al treilea rând,  în ceea ce privește cuantumul taxelor stabilite, acestea sunt rezultatul unor analize și discuții îndelungate, ținând cont de indicatori de performanță și indicatori economici, proiecții bugetare și o evoluție a acestor taxe de-a lungul timpului. Subliniem faptul că – exceptând situația crizei economice din perioada 2009-2013 -, nu au existat creșteri semnificative ale valorii taxelor de studiu la Facultatea de Drept a Universității din București, fiind luate doar măsuri de actualizare a acestora în funcție de indicele inflației, așa cum am precizat mai sus.

Astfel, prin măsurile decise în ședința Consiliului Facultății din data de 13/14 martie 2020 s-a urmărit apropierea valorii taxelor de studiu de valoarea alocației per student, care este suportată din bugetul de stat. La rândul său, această alocație bugetară este stabilită în funcție de o serie de criterii obiective, fiind bazată pe un calcul privind costul integrat al serviciilor educaționale, cu respectarea în totalitate a standardelor ARACIS (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior).

Nu în ultimul rând, Facultatea de Drept a Universității din București a fost în permanență interesată de creșterea calității serviciului de educație. Educația și excelența în educație necesită eforturi susținute atât din partea statului, cât și din partea participanților la acest fundamental serviciu public pentru societate.

În mod constant, în fiecare an, peste 40% din candidații declarați admiși la examenele de admitere în profesiile juridice sunt absolvenți ai Facultății de Drept, Universitatea din București. Un procent semnificativ dintre juriștii de elită formați de facultatea noastră sunt angajați în instituții fundamentale ale statului, în cadrul organelor autorităților centrale și locale, sau au o carieră internațională strălucită ca înalți funcționari ai diverselor organizații și structuri internaționale. Istoria, tradiția, conferințele și performanțele internaționale ale Facultății confirmă statutul său de excelență în învățământul superior juridic din România.

Excelența obligă ambele părți ale raportului educațional: atât pe studenți, cât și pe profesori. Sistemul de taxe instituit prin măsurile adoptate de Consiliul Facultății de Drept încurajează performanța academică la două niveluri.

Pe de o parte, îi motivează pe studenți să facă eforturi pentru a se califica în rândul celor mai merituoși, putând beneficia de învățământ finanțat din surse bugetare. Dacă nu au reușit o asemenea performanță îi stimulează să consolideze prin perseverență în studiu investiția făcută într-un proces de formare profesională de înaltă calitate.

Pe de altă parte, obligă cadrele didactice ale Facultății de Drept să inițieze și să dezvolte rapid noi programe educaționale pentru viitorii studenți, în concordanță cu nevoile societății, care să reflecte atât deschiderea către o lume din ce în ce mai globalizată și digitalizată, cât și o mai accentuată dimensiune practică pentru toți anii de studiu din cele trei cicluri (licență, master și doctorat).

 

DECAN,

Prof. univ. dr. Răzvan DINCĂData publicării: 15.03.2020

« înapoi