Avizier

Avizier

Comunicat privind echipa de conducere a Facultății de Drept pentru perioada 2024-2029

La data de 21 februarie 2024, Senatul Universității din București a decis validarea Domnului Prof. univ. dr. Răzvan Dincă în funcția de Decan al Facultății de Drept a Universității din București, pentru un nou mandat, având o durată de 5 ani.

La data de 22 februarie 2024, Domnul Prof. univ. dr. Răzvan Dincă a semnat deciziile de numire a prodecanilor pentru acest mandat, respectiv Doamnele Conf. univ. dr. habil. Andra-Roxana Trandafir (prodecan al Facultății de Drept și în perioada 2016-2024), Conf. univ. dr. Daniela-Anca Deteșeanu (prodecan al Facultății de Drept și în perioada 2015-2024) și Domnii Conf. univ. dr. Paul Pop, Lect. univ. dr. Nicolae-Dragoș Costescu (prodecani ai Facultății de Drept și în perioada 2020-2024) și Lect. univ. dr. Cristian Paziuc.

Atribuțiile prodecanilor numiți pot fi consultate la această adresă.

Menționăm că în luna octombrie 2023 au avut loc alegerile la nivelul departamentelor Facultății, fiind ales Domnul Conf. univ. dr. Alexandru-Sorin Ciobanu în calitate de Director al Departamentului de Drept Public și realeși Domnii Conf. univ. dr. Doru Trăilă - Director al Departamentului de Drept Privat și Conf. univ. dr. Cristian Mitrache - Director al Departamentului de Drept Penal.

Noua echipă de conducere a Facultății de Drept adresează mulțumiri Domnului Prof. univ. dr. Radu Rizoiu, prodecan al Facultății de Drept în perioada 2020-2024, pentru toată activitatea desfășurată în sprijinul Facultății.

Totodată, conducerea Facultății de Drept le urează succes Domnului Conf. univ. dr. Claudiu-Paul Buglea (prodecan al Facultății de Drept în perioada 2008-2019), reales Președintele Senatului Universității din București în luna noiembrie 2023, pentru un al doilea mandat, precum și Doamnei Conf. univ. dr. Ana-Maria Vlăsceanu, numită Prorector al Universității din București în luna decembrie 2023.

București,

22 februarie 2024


Data publicării: 22.02.2024

« înapoi