Evenimente

Evenimente

Conferința Gheorghe BELEIU (ed. 1)

Departamentul de Drept privat din cadrul Facultății de Drept a Universității București, în parteneriat cu Asociația Conferințele Facultății de Drept, organizează

Conferința Gheorghe BELEIU (ed. 1)

Actul juridic în Noul Cod civil. Probleme teoretice cu implicații practice

București, Palatul Facultății de Drept, Aula Magna

23-24 mai 2019

La inițiativa prof. univ. dr. Romeo-Radu Popescu, directorul Departamentului de Drept privat din cadrul Facultății de Drept a Universității București, în acest an debutează o serie de conferințe organizate în amintirea Profesorului Gheorghe Beleiu. Coordonatorul primei ediții a acestor conferințe este prof. univ. dr. Marian Nicolae.

Pe lângă cadre didactice din cadrul Departamentului, la conferință vor susține intervenții și invitați din partea celorlalte departamente ale Facultății de Drept, precum și invitați din cadrul Facultății de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

Temele care vor fi prezentate în cadrul conferinței sunt următoarele (în ordinea alfabetică a vorbitorilor):

- conf. Adriana ALMĂȘAN: Aplicarea relațională a principiului pacta sunt servanda

- prof.  Marieta AVRAM: Nulitatea amiabilă poate fi și unilaterală? Unele aplicații în materia societăților

- asist. Vladimir DIACONIȚĂ: Condițiile și efectele impreviziunii

- prof. Răzvan DINCĂ: Transferul contractual accesoriu. Câteva probleme

- conf. George-Alexandru ILIE: Probleme teoretice și practice privind principiul resoluto iure dantis resolvitur ius accipientis

- prof. Marian NICOLAE: Despre declarația unilaterală de rezoluțiune și reziliere. Probleme teoretice și practice

- asist. Cristian PAZIUC: Eroarea scuzabilă - standard și aplicații practice

- prof. Romeo POPESCU: Renunțarea la moștenire

- conf. Monica RAȚIU: Nulitatea contractului de achiziție publică mascat într-un alt tip de contract

- conf. Radu RIZOIU: Când penalul ține loc de civil: Despre soarta ipotecii în cazul desființării titlului

- prof. Valeriu STOICA: Imprescriptibilitatea nulității absolute: o soluție discutabilă

- lect. Doru TRĂILĂ: Actul juridic de opțiune succesorală - unele aspecte teoretice și practice

- lect. Gheorghe-Liviu ZIDARU: Căi procesuale de invocare a nulității actului juridic civil 

INVITAȚI SPECIALI:

- acad. prof. CORNELIU BÎRSAN – Despre Gheorghe Beleiu!

- acad. prof. Liviu POP: Ordinea publică clasică și ordinea publică modernă în actele juridice civile

- prof. Ionuț-Florin POPA: Cât de concretă e buna-credință?

Participarea la eveniment este liberă, în limita locurilor disponibile în sală, și nu se percep taxe de participare.

Înscrierea se va face prin email, la adresa


Data publicării: 02.05.2019

« înapoi