Evenimente

Evenimente

Conferința Gheorghe Beleiu. Ediția a 3-a – „Persoana și întreprinderea. Aspecte teoretice cu implicații și aplicații practice”

Facultatea de Drept, Universitatea din București, Departamentul de Drept privat, împreună cu Asociația Conferințele Facultății de Drept, vă invită la cea de a 3-a ediție a Conferinței Gheorghe Beleiu, cu tema: „Persoana și întreprinderea. Aspecte teoretice cu implicații și aplicații practice”, coordonată științific de dl. prof. univ. Marian Nicolae, ce va avea loc în perioada 25-26 mai 2023 (doar în format fizic), la Facultatea de Drept, Universitatea din București, în Sala Stoicescu.

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile și în baza înscrierii prealabile prin completarea formularului publicat la https://forms.gle/ KgqNrRPTJnvMfMHEA. Informații suplimentare puteți obține la .

Evenimentul formează obiectul procedurii de aprobare în principiu de către INPPA. Conferința este inclusă în programul de pregătire și perfecționare continuă a avocaților. Punctele de pregătire profesională se vor acorda după încheierea conferinței, în baza prevederilor Metodologiei de recunoaștere a activităților de pregătire profesională continuă, aprobată de Consiliul U.N.B.R.

           Invitați speciali:

1. Prof. univ. dr. Lucian BERCEA – Persoana (administratorului) și întreprinderea (administrată). (Din nou) despre obligațiile și răspunderea administratorului întreprinderii în dificultate

2. Prof. univ. dr. Sevastian CERCEL – Domiciliul ales al persoanei fizice. Ipoteza adresei electronice

3. Prof. univ. dr. Valentin CONSTANTIN – „Drepturile personalității” sunt norme cu aplicare autonomă?

4.  Prof. univ. dr. Ionuț-Florin POPA – Invocarea drepturilor și libertăților fundamentale în dreptul privat. Fundamente de drept pozitiv românesc

5. Conf. univ. dr. Dan-Andrei POPESCU – Probleme dificile privind lichidarea și opozabilitatea regimului matrimonial în contextul determinării legii aplicabile acestuia

6.  Conf. univ. dr. Lavinia TEC – Fizionomia abuzului de putere în dreptul întreprinderii

7. Prof. univ. dr. Sergiu BĂIEȘ, Chișinău – Persoanele – subiecte ale dreptului civil: timpuri noi, probleme fundamentale vechi

8.  Conf. univ. dr. Dorin CIMIL, Chișinău – Influența tehnologiilor informaționale asupra structurii și conținutului raportului juridic de drept civil

9. Conf. univ. dr. Octavian CAZAC, Chișinău – Testul de previzibilitate în materia neexecutării obligațiilor

 

Intervenții:  

1. Prof. univ. dr. Marieta Avram – Persoana, întreprinderea și regimurile matrimoniale

2. Prof. univ. dr. Flavius A. BAIAS, Asist. univ. dr. Alexandru RĂȚOI – Arde la foc mocnit: omul de paie în materie societară

3. Prof. univ. dr. Răzvan DINCĂ – Calificările contractului de antrepriză

4. Exec. jud. Bogdan DUMITRACHE – PFA, un debitor incomod în executarea silită

5. Dr. Mihaela GHERGHE – Persoana juridică și digitalizarea comunicării acesteia cu persoanele fizice interesate

6. Prof. univ. dr. Simona GHERGHINA – Plecarea fiului risipitor: dificila desprindere a întreprinderii publice de sectorul public

7. Dr. Decebal GHINOIU – Personalitatea juridică a inteligenței artificiale – Tertium non datur?

8. Conf. univ. dr. George-Alexandru ILIE – Creanța purtând asupra onorariului de succes, față în față cu insolvența debitorului

9. Prof. univ. dr. M. Nicolae – Contractele de întreprindere – categorie juridică sau numai economică?

10. Lect. univ. dr. Cristian PAZIUC – Incapacitatea dinaintea incapacității? Noul art. 172 alin. (2) C.civ. și posibilul impact asupra circuitului juridic

11. Asist. univ. dr. Stela STOICESCU – Citarea ȋn procesul civil: ȋntre formalism excesiv şi dreptul la un proces echitabil

12. Prof. univ. dr. Radu RIZOIU – Amenda pe persoană fizică. Despre persoane și organele sale

13. Conf. univ. dr. Gheorghe-Liviu ZIDARU – Despre capacitatea procesuală a persoanei juridice

 

Programul conferinței se poate regăsi aici.

 

Notă: Toate contribuțiilein extenso trimise până la 1 septembrie 2023 vor fi publicate în volumul Conferinței prin grija Editurii Solomon.

  Data publicării: 26.04.2023

« înapoi