Despre noi

Conferința internațională „Codul civil român: văzut din interior – văzut din exterior”

După adoptarea Codului civil în 2009, Institutul Juriscope din Poitiers (www.juriscope.org) și Facultatea de Drept a Universității din București au avut inițiativa de a traduce codul în limba franceză.

Ideea venea în continuarea experienței Institutului Juriscope, care tradusese deja Codul civil al Federației Ruse (în 2005) și Codul civil german (BGB, în 2010) și avea ca justificare nu numai tradiția cooperării româno-franceze în domeniul dreptului, ci și faptul că noul Cod civil român era, la acea dată, cel mai nou cod civil din Uniunea Europeană. Traducerea a fost realizată de Doamna Daniela Borcan și Doamna Manuela Ciuruc, sub coordonarea Doamnei Marie-Eugenie Laporte-Legeais, Profesor universitar și Director al Insitutului Juriscope, și a Domnului Michel Moreau, Profesor emerit, fiind însoțită de comentarii sintetice ale specialiștilor care au făcut parte din comisia de redactare a codului.

Traducerea a apărut la prestigioasa editură franceză Dalloz, în primăvara lui 2013.

Pentru a marca apariția volumului, Facultatea de Drept a Universității din București, Institutul Juriscope, Asociația „Henri Capitant” a prietenilor culturii juridice franceze și Asociația franco-română a juriștilor organizează, în perioada 23-25 octombrie 2013, la Facultatea de Drept a Universității din București, Conferința internațională „Codul civil român: văzut din interior – văzut din exterior”, la care vor conferenția 60 de prestigioși specialiști în drept civil din întreaga lume, precum și 30 de cadre didactice de la facultățile de drept ale universităților de stat din București, Cluj, Craiova, Iași, Sibiu și Timișoara.

La sfârșitul acestei conferințe vom avea o imagine mai exactă și mai obiectivă asupra noului Cod civil român, iar comunicările invitaților – utile atât pentru teoreticieni, cât și pentru practicienii dreptului – vor fi publicate ulterior în volum.

Mulțumim pe această cale sponsorilor conferinței (lista lor regăsindu-se mai jos), fără a căror generozitate acest eveniment nu ar fi avut loc.

Notă: Lucrările conferinței vor beneficia de traducere simultană română-franceză/franceză-română.


Conférence internationale « Le Code civil roumain : Vu de l’intérieur – Vu de l’extérieur »

Après l’adoption, en 2009, du Code civil roumain, l’Institut Juriscope de Poitiers et la Faculté de Droit de l’Université de Bucarest ont pris l’initiative de le traduire en français.

L’idée est née à la fois de l’expérience de l’Institut Juriscope, qui a traduit le Code civil de la Fédération de Russie (en 2005) et le Code civil allemand (BGB, en 2010), de la tradition de coopération entre la Roumanie et la France dans le domaine du Droit et du fait qu’à cette date, le nouveau Code civil roumain était le code civil le plus récent de l’Union européenne. La traduction, réalisée par Mesdames Daniela Borcan et Manuela Ciuruc sous la coordination de Madame Marie-Eugénie Laporte-Legeais, Professeur Universitaire et Directeur de l’Institut Juriscope, et de Monsieur Michel Moreau, Professeur émérite, a été enrichie des commentaires synthétiques des spécialistes de la commission de rédaction du Code.

Le Code ainsi traduit en français a été publié aux prestigieuses éditions Dalloz au printemps 2013.

A cette occasion, la Faculté de Droit de Bucarest, l’Association « Henri Capitant » des amis de la culture juridique française et l’Association franco-roumaine des juristes organisent, du 23 au 25 octobre 2013, à la Faculté de Droit de l’Université de Bucarest, une conférence internationale intitulée : « Le Code civil roumain : Vu de l’intérieur – Vu de l’extérieur », à laquelle interviendront 60 spécialistes du droit civil des plus renommés, venus du monde entier, ainsi que 30 enseignants des Facultés de Droit des Universités publiques de Bucarest, Cluj, Craiova, Iasi, Sibiu et Timisoara.

A l’issue de cette conférence, nous aurons acquis une image plus exacte et plus objective du nouveau Code civil roumain et les communications de nos invités – utiles tant aux théoriciens qu’aux praticiens du droit – seront publiées ultérieurement.

Nous remercions les sponsors de la conférence, (dont la liste figure ci-dessous), sans la générosité desquels cet événement n’aurait pu avoir lieu.