Despre noi

Conferința internațională „Codul de procedura civila român: văzut din interior – văzut din exterior”

După adoptarea Codului de procedură civilă în 2010 și intrarea sa în vigoare în 2013, Facultatea de Drept a Universității din București și Institutul Juriscope din Poitiers (www.juriscope.org) au avut inițiativa de a traduce codul în limba franceză.

Ideea venea în continuarea experienței Institutului Juriscope, care tradusese deja Codul civil român (în 2013), Codul civil german (BGB, în 2010) și pe cel al Federației Ruse (în 2005) și avea ca justificare nu numai tradiția cooperării româno-franceze în domeniul dreptului, ci și faptul că noul cod român era, la acea dată, cel mai nou Cod de procedură civilă din Uniunea Europeană.

Traducerea a fost realizată de Doamna Daniela Borcan și de Doamna Manuela Ciuruc, sub coordonarea Doamnei Marie-Eugenie Laporte-Legeais, Profesor universitar și fost Director al Insitutului Juriscope, fiind însoțită de comentarii sintetice ale cadrelor didactice din cadrul Facultății de Drept a Universității din București și din alte facultăți de drept, precum și ale specialiștilor care au făcut parte din comisia de redactare a codului. 

Traducerea a apărut la prestigioasa editură franceză Presses universitaires juridiques de Poitiers, în vara lui 2018.

Pentru a marca apariția volumului, Facultatea de Drept a Universității din București, Institutul Juriscope, Asociația „Henri Capitant” - grupul român a prietenilor culturii juridice franceze și Colegiul juridic franco-român de studii europene organizează, în perioada 01-02 noiembrie 2018, la Facultatea de Drept a Universității din București, Conferința internațională „Codul de procedură civilă român: văzut din interior – văzut din exterior”, la care vor conferenția 50 de prestigioși specialiști în drept procesual civil din Franța, Spania, Italia, Elveția, Belgia, Olanda, Germania, Canada, Turcia, Republica Moldova și cadre didactice de la facultățile de drept ale universităților din București, Craiova, Iași, Sibiu, Timișoara și Chișinău.

La sfârșitul acestei conferințe vom avea o imagine mai exactă și mai obiectivă asupra noului Cod de procedură civilă român, iar comunicările invitaților – utile atât pentru teoreticieni, cât și pentru practicienii dreptului – vor fi publicate ulterior într-un volum.

Mulțumim pe această cale sponsorilor conferinței (lista lor regăsindu-se mai jos), fără a căror generozitate acest eveniment nu ar fi avut loc.

Notă:

Limba conferinței este franceza, dar conferința va beneficia pe tot parcursul desfășurării de traducere simultană română-franceză/franceză-română.