Activitate 2009-2010

Conferinţa naţională „Codul penal 2009 - între continuitate şi noutate”
Conferinţa s-a desfăşurat în Sala Stoicescu a Palatului Facultăţii de Drept în zilele de 11 şi 12 septembrie 2009, fiind organizată cu ocazia sărbătoririi a 150 de ani de la înfiinţarea Facultăţii de Drept şi a prilejuit reunirea personalităţilor academice din domeniul dreptului penal, care au susţinut prelegeri având ca subiecte prezentarea unor noi instituţii introduse prin viitorul Cod penal, precum şi analiza comparativă a unor dispoziţii legale ce vor fi modificate de prevederile viitorului Cod.

În cadrul acestei conferinţe au fost susţinute următoarele prelegeri:

- prof.dr. Valerian CIOCLEI – Despre necesitatea adoptării unui nou Cod penal;
- prof.dr. George ANTONIU – Aprecieri critice asupra noului Cod penal;
- prof. dr. Viorel PAŞCA – Dreptul penal între criză şi reformă;
- conf.dr. Florin STRETEANU – Observaţii privind modificările aduse Proiectului părţii generale a Codul Penal în cursul dezbaterilor în cadrul Comisiei parlamentare comune;
- prof. dr. Tudorel TOADER- Consideraţii privind infracţiunile contra persoanei în noul Cod penal;
- asist univ. drd., Judecător George-Cristinel ZAHARIA - Incriminarea traficului de persoane în noul Cod penal;
- prof. dr. Emilian Stancu, Drd. Corina Dragomir - Incriminarea fraudelor comise prin mijloace de plată electronică în noul Cod penal;
- prof. dr. Constantin MITRACHE-  Aplicarea legii penale în timp – Continuitate şi noutate;
- conf. dr. Cristina ROTARU - Dreptul penal încotro?;
- conf. dr. Lavinia LEFTERACHE - Măsurile de siguranţă - prezent şi perspective;
- Drd. Andra-Roxana ILIE - Minoritatea în noul Cod penal;
- Asist. univ. drd. Petruţ CIOBANU - Răspunderea penală a persoanei juridice;
- Asist. univ. drd. Rodica BURDUŞEL - Completările aduse prin noul Cod penal instituţiei plângerii prealabile;
- Conf. dr. Cristian MITRACHE -  Pedepsele complementare – continuitate şi noutate;
- Drd. Anca JURMA -  Unele aspecte privind răspunderea penală a persoanei juridice;
- Asist. univ. drd. Raluca-Ioana MOCANU - Elemente de noutate în materia individualizării pedepselor;
- Drd. Bogdan VÎRJAN - Studiu privind infracţiunile de bancrută simplă şi bancrută frauduloasă din noul Cod Penal;
- Florentina DRAGOMIR - Infracţiuni de serviciu în noul Cod penal;
- Asist. univ. drd. Andrei GHERASIM - Modificări legislative privind infracţiunea de ultraj;
- Drd. Nicoleta-Elena BUZATU - Traficul ilicit de droguri.

« înapoi