Evenimente

Evenimente

Conferința națională de dreptul urbanismului și amenajarea teritoriului – ediția a III-a

Facultatea de Drept, Universitatea din București, în colaborare cu Editura Universul Juridic, organizează  joi, 11 mai 2023, și în prima parte a zilei de vineri, 12 mai 2023, în Sala „Constantin Stoicescu”, Facultatea de Drept, Universitatea din București, Conferința națională de dreptul urbanismului și amenajarea teritoriului – ediția a III-a. 

Evenimentul formează obiectul procedurii de aprobare, în principiu, de către INPPA.

Conferința este inclusă în programul de pregătire și perfecționare continuă a avocaților. Punctele de pregătire profesională se vor acorda după încheierea conferinței, în baza prevederilor Metodologiei de recunoaștere a activităților de pregătire profesională continuă, aprobată de Consiliul UNBR. 


Încurajați de succesul edițiilor organizate anul trecut, care au reunit cei mai importanți specialiști în această materie, atât reputați juriști, cât și urbaniști, și arhitecți, propunem să continuăm acest proiect și în acest an în lunile mai și noiembrie, așa cum v-ați obișnuit. 

Coerența și claritatea normelor juridice și ale instrumentelor operaționale specifice urbanismului și amenajării teritoriului au un impact direct asupra calității vieții, a conservării valorii proprietăților imobiliare și a sănătății populației. Sunt afectate, deopotrivă, dinamica economică și investițiile financiare pe termen scurt, mediu sau lung, la nivel local sau central. Absența, în primele decenii postcomuniste, a unui cadru instituțional și legal adecvat a generat dezvoltări urbane cu semnificative disfuncții, investiții speculative și atitudini instituționale lipsite, uneori, de eficiență. 

Deși, la nivel european, internațional, problemele pe care le ridică domeniul urbanismului și al amenajării teritoriului cunosc o abordare interdisciplinară și sunt prioritare în agenda publică a guvernanților, în România, rezolvarea unora dintre disfuncționalitățile identificate în această materie extrem de vastă și diversificată este în plină desfășurare. De altfel, la nivelul ministerului de resort a fost deja elaborat un proiect de Cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor în scopul reunificării și sistematizării legislației în materie. 

Și în acest an ne propunem să continuăm discuțiile cu privire la aspecte de actualitate din domeniul urbanismului și al amenajării teritoriului, aflate adeseori la intersecția dintre interesul public și cel particular. 

Totodată, și în cadrul acestor noi întâlniri, perspectiva interdisciplinară a abordării tematicilor prezentate va fi dominantă, intervențiile specialiștilor din diferite domenii, precum juriști (judecători, avocați), profesori universitari, funcționari publici, arhitecți, urbaniști, ingineri, geografi etc., demonstrând complexitatea dezbaterilor ce pot genera uneori dispute între reprezentanți ai sectorului public, cu atribuții în domeniu, și reprezentanți ai sectorului privat. 

Asemenea confruntări de idei pot să conducă însă la identificarea de posibile soluții față de unele dintre problemele generate de reglementările aplicabile în materie, inclusiv prin raportare la unele hotărâri ale instanței de contencios administrativ ce reflectă o sferă largă și diversificată de conflicte rezultate fie din interpretarea diferită a unor prevederi legale, fie din existența unui vid legislativ. Amintim, în acest context, și deciziile instanței supreme prin care se urmărește o interpretare și o aplicare unitară a legislației cu privire la urbanism și la amenajarea teritoriului.

Parteneri instituționali:

Facultatea de Drept, Universitatea din București

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – București

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

Ordinul Arhitecților din România

Institutul Național al Patrimoniului

Asociația Profesională a Urbaniștilor din România (APUR)

Parteneri:

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP)

Secu Legal | Real Estate Law Firm

Alpha Bank

Tudor. Personal Tailor

Lara Sweets

Moderatori:

Prof. univ. dr. Dana Tofan, director, Școala doctorală, Facultatea de Drept, Universitatea din București; cercetător științific gr. I, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române;

Conf. univ. dr. Bogdan Suditu, Facultatea de Geografie, Universitatea din București; președinte, Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism, Primăria Municipiului București;

Lector univ. dr. Vera Marin, Facultatea de Urbanism, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București.

Alocuțiuni introductive:

Prof. univ. dr., av. Răzvan Dincă, decan, Facultatea de Drept, Universitatea din București;

Prof. univ. dr. h. c. Mircea Duțu, director, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române; membru, Asociația Internațională de Dreptul Urbanismului;

Prof. univ. dr. Dana Tofan, director, Școala doctorală, Facultatea de Drept, Universitatea din București; cercetător științific gr. I, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române.

Vorbitori:

Conf. univ. dr. Robert Bischin, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova – Zonele verzi prevăzute în planurile de amenajare a teritoriului, o moștenire greu de reglementat

Av. Tudor-Nicolae Bonifate, Associate, Țuca Zbârcea & Asociații; masterand, Facultatea de Drept, Universitatea din București – Mai poate sta ceva în calea organismelor sociale interesate? Reflecții pe marginea accesului la justiție în materie de urbanism și de autorizare a construcțiilor

Jud. dr. Gabriela Bogasiu, vicepreședinte, Înalta Curte de Casație și Justiție – Desființarea construcțiilor executate fără autorizație sau cu nerespectarea prevederilor acesteia. Aspecte de practică judiciară

Lector univ. dr. Simona Butnariu, Facultatea de Urbanism, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București – Spațiul public, instrumente de planificare în contextul unei societăți bazate pe proprietatea privată

Prof. univ. dr., av. Cristian Clipa, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara – Competențe legate și competențe discreționare în emiterea avizelor de oportunitate. Efecte în contenciosul amenajărilor urbane.

Prof. univ. dr. Simona Cristea, Facultatea de Drept, Universitatea din București – Protecția patrimoniului și Dreptul urbanismului

Urb. dr. Sabina Dimitriu, președinte, Asociația Profesională a Urbaniștilor din România (APUR) – Provocările planificării metropolitane în context multi-actorial

Cercetător șt., av. Dumitru Dobrev, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române; SCA Dobrinescu – Egalitatea armelor în litigiile de contencios al urbanismului. O analiză a legislației actuale și propuneri de lege ferenda

Prof. univ. dr. h. c. Mircea Duțu, director, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române; membru, Asociația Internațională de Dreptul Urbanismului – Codificarea dreptului amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor și impactul său asupra ramurilor de drept contingente

Lect. univ. dr. Cristina Cornelia Feurdean, Facultatea de Drept, Universitatea din București – Controlul administrației publice asupra propriei activități în domeniul urbanismului și autorizării lucrărilor de construcții – necesitate sau impediment?

Arh. dr. Anca Ileana Ginavar, Director General, Direcția Generală Dezvoltare Teritorială, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor publice și Administrației – Tranziția verde și reforma dreptului urbanismului

Jud. drd. Paraschiva-Nina Gogescu, Secția a VIII-a de contencios administrativ și fiscal, Curtea de Apel București; Facultatea de Drept, Universitatea din București – Natura juridică a Planului urbanistic de detaliu (PUD). Consecințe practice în procedura de suspendare a executării

Av. Daniela Gramaticescu, Partener, NNDKP, Practica de Soluționare a Disputelor – Schimbări urbanistice implicite vs. Obligația respectării principiului celui mai vechi amplasament

Lector univ. dr. Vera Marin, Facultatea de Urbanism, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București – Planificare și proiectare urbană pentru așezările informale

Conf. univ. dr., arh. Simona Munteanu, Facultatea de Urbanism, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București; prorector, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București – Rolul planurilor urbanistice zonale în planificarea și controlul dezvoltării urbane. Detaliere și clarificare versus operațiuni de reconfigurare

Urb. Alexandru Pânișoară, președinte, Asociația pentru Dreptul Urbanismului (ADU) – Există viață și după PUZ? Reglementări aplicabile după revocarea, anularea sau expirarea valabilității unui PUZ

Arh. dr. Claudiu Daniel Salanță, arhitect-șef, Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Consiliul Județean Cluj – Valabilitatea extinsă a documentațiilor de urbanism. Aspecte practice

Av. drd.  Andreea-Cristina Secu, Secu Legal – Real Estate Law Firm – Regimul juridic al modificărilor de temă

Lector univ. dr., av. Vlad-Cristian Soare, Facultatea de Drept, Universitatea din București – Provocări în organizarea unui sistem integrat al stațiilor de încărcare pentru autovehicule electrice

Av. drd. Irina Suătean, Facultatea de Drept, Universitatea din București – Suspendarea și anularea actelor administrative din domeniul urbanismului și autorizării construcțiilor în contextul noilor modificări aduse de Legea nr. 102/2023

Conf. univ. dr. Bogdan Suditu, Facultatea de Geografie, Universitatea din București; președinte, Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism, Primăria Municipiului București – Argumente pentru o Lege a Bucureștiului (Metropolitan)

Prof. univ. dr. Dana Tofan, director, Școala doctorală, Facultatea de Drept, Universitatea din București; cercetător științific gr. I, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române – Poate fi afectat dreptul comun al contenciosului administrativ exclusiv pentru domeniul urbanismului

Av. Alin-Constantin Toma, Junior Associate, Bondoc & Asociații; masterand, Facultatea de Drept, Universitatea din București – Autorizarea investițiilor specifice producerii de energie electrică din surse regenerabile. O problemă de aplicare a legii în timp

Conf. univ. dr., av. Mircea Ursuța, Facultatea de Drept, Universitatea din Oradea – Aspecte de actualitate privind răspunderea contravențională în materia urbanismului

Oana Zaharia, manager Institutul Național al Patrimoniului – Parteneriatul Public-Privat și patrimoniul construit. Necesitate, viziune și abordare

Formularul de înscriere și mai multe detalii pot fi accesate la adresa:https://www.universuljuridic.ro/conferinta-nationala-de-dreptul-urbanismului-si-amenajarea-teritoriului-editia-a-iii-a/


Data publicării: 25.04.2023

« înapoi