Partea a III-a

Corneliu BÎRSAN, Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în materia procesului echitabil în contextul luptei împotriva terorismului
Lupta împotriva terorismului intră în categoria scopurilor legitime care pot justifica ingerinţe în exercitarea drepturilor şi libertăţilor garantate de Convenţie, dar exigenţele fundamentale ale procesului echitabil trebuie respectate.

« înapoi