Partea a II-a

Cristina Mihaela NICOLESCU, Lector univ.dr. Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Consideraţii privind lichidarea regimului matrimonial în sistemul Codului civil român
Indiferent de regimul matrimonial concret aplicabil, dar în special în cazul regimurilor de comunitate, problematica privind încetarea şi lichidarea regimului matrimonial prezintă aspecte complexe, care nu se reduc la mecanismul împărţirii bunurilor comune ale soţilor. Astfel, în cadrul lichidării propriu-zise, pe lângă partajul bunurilor comune, trebuie avute în vedere problemele legate de lichidarea pasivului matrimonial. În cazul regimurilor convenţionale soţilor le este permis să stabilească modalităţi concrete privind lichidarea regimului, precum: determinarea cotelor de contribuţie; modalitatea de atribuire a bunurilor comune; distribuirea pasivului. Mecanismele lichidării regimului matrimonial se articulează armonios cu regulile specifice din materia divorţului şi cea succesorală.

Cuvinte cheie: încetarea regimului matrimonial, lichidarea regimului matrimonial, partajul bunurilor comune, lichidarea datoriilor

« înapoi